FAQ

Peppol

Ja. I dag er dere da det vi i Logiq kaller en routingkunde. Det betyr at kunden mottar det dere sender. Hvis dere ønsker at Logiq skal konvertere filene deres til EHF 3.0, ta kontakt med Logiqs Servicedesk.

Tag: EHF30

Ja, her ligger CodeList for ISO 6523:

http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/ICD/

Det er et krav at ALLE mottakere er registrert med Peppol BIS 3.0, fra og med 01.04.2019. Dette utføres av Logiq.

  • Hvis du selv sender BIS 3.0 og har lagt ved visningskopi, så gjør Logiq ingen endringer i filen til mottaker. Denne sender vi gjennom “slik den er”.

 

  • Hvis du selv sender et annet format enn BIS 3.0, og har lagt ved visningskopi, så sender Logiq dette videre til mottaker. Foreløpig markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription, her vil det i løpet av kort tid komme en endring, hvor vedlegget merkes som Attachement.

 

  • Hvis Logiq genererer visningskopi for deg, markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription pr idag. I løpet av de nærmeste tre månedene kommer det en endring, i form av at Logiq ikke lenger vil lage visningskopi. Bakgrunnen for dette er de nye retningslinjene fra OpenPeppol, hvor det er i strid med normen å sende med visningskopi av fakturaen.
Tag: EHF30
  • Hvis Logiq idag genererer visningskopi, og avsender også sender dette med, så kan det medføre at dere mottar doble visningskopier.
  • Hvis dere kun mottar avsenders visningskopi og dette etter overgangen til BIS 3.0 mangler, så kan det skyldes at avsender faktisk ikke har lagt ved visningskopi eller at merkingen i filen er av en slik art at ERP-systemet deres ikke tolker det som en visningskopi.

Load More

Smartmail

Kunden har sannsynligvis prøvd å søke etter sider hvor fakturaen ligger i et søkeverktøy, som Bing eller lignende, i stedet for adressefeltet i en nettleser. På grunn av sikkerhet skal man ikke kunne bruke et søkeverktøy for å åpne fakturaene.

Lenken må åpnes i nettleserens adressefelt, og ikke i et søkeverktøy. Se eksempel nedenfor fra Firefox:

Les mer hvordan Smartmail fungerer.

Load More