FAQ

Peppol

Feilmelding

Failed against rule :PEPPOL-EN16931-R008 Description:Document MUST not contain empty elements.

Hva betyr dette

Eks:

 

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

 

Feilmelding

Failed against rule :BR-25 Description:[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153).

* At: /Invoice[1]/InvoiceLine[]

Hva betyr dette

Segmentet cbc:Name under /Invoice[1]/InvoiceLine er obligatorisk informasjon og må fylles ut.

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmeldinger

[BR-CO-15]-Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110).
[BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117).

Hva betyr dette

MVA-totalen stemmer ikke med MVA-beløpet per MVA-sats.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmeldinger

[BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117).
[BR-CO-17]-VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals.
[BR-S-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is «Standard rated» shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119).

Hva betyr dette

MVA-beløpet per MVA-sats stemmer ikke med MVA-totalen.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmelding

Document not a valid EHF, failed in validation for document type EHF 3.0 BILLING Invoice

Failed against rule :

 • NO-R-001
  For Norwegian suppliers, a VAT number MUST be the country code prefix NO followed by a valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA.

 

 • [BR-S-03]-An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is «Standard rated» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).

 

 • [BR-AE-04]-An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is «Reverse charge» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47).

 

 • [BR-AE-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is «Reverse charge» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller Tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47).

 

Hva betyr dette

MVA-nummeret må oppgis på fakturaen når det selges varer / tjenester som er mva-beregnet.
Merk at dette gjelder kun for norske fakturautstedere. 

Når det gjelder informasjon om Foretaksregisteret, så er dette påkrevd uavhengig av om det er mva-pliktig salg eller ikke, så lenge dere er registrert i Foretaksregisteret.
Kravet kommer fra Foretaksregisterloven § 10-2.

 

Hva du må gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

 

Feilmelding

SE-R-005: For Swedish suppliers, when using Seller tax registration identifier, ‘Godkänd för F-skatt’ must be stated

Hva betyr dette

Mottar du denne feilmeldingen betyr det at teksten «godkänt för F-skatt» mangler i filen.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmelding

Document not a valid EHF, failed in validation for document type EHF 3.0 BILLING Invoice. Failed against rule :

 • [BR-08]-An Invoice shall contain the Seller postal address.
 • [BR-10]-An Invoice shall contain the Buyer postal address.

Hva betyr dette

Feilkodene henviser til at det mangler adresse.

Teknisk: 

Hva du må gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmelding

PEPPOL-EN16931-R120: Invoice line net amount MUST equal (Invoiced quantity * (Item net price/item price base quantity) + Sum of invoice line charge amount – sum of invoice line allowance amount

Hva betyr dette

Det betyr at én eller flere fakturalinjer har en feil i regnestykket, hvor ((pris * antall) +/- rabatter/tillegg) ikke = linjesummen.

En endring på linjesum kan medføre følgefeil i forhold til fakturatotaler mm.

 

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmelding

[BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.

Hva betyr dette

Det er ikke tillatt med negativ pris. Pris må alltid oppgis med positivt fortegn.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

Feilmelding

This is an auto-generated mail from Logiq EDI message centre.
We have received a file that can not be delivered.
Either information about the sender/receiver is wrong, the format is unknown or a valid exchange is not defined. Please review the attached file.
If it should be sent using our EDI message centre please contact Logiq servicedesk by replying to this email and we will assist you in setting up the necessary parameters.

No exchange based on valid EAN numbers was found on storage

Hva betyr dette

Dette betyr at mottakeren dere forsøker å sende til ikke er registrert i Peppol for mottak av EHF-faktura, eller at fakturaen ikke kan leveres via Peppol nettverket på sendingstidspunktet.

Hva du må gjøre

Dersom du vet at mottakeren er registrert i Peppol, vennligst kontakt Logiq Servicedesk for analyse og evt. resending av filen.

Dersom dette er en mottaker som ikke er registrert i Peppol og dere ønsker å utveksle handelsdokumenter, vennligst kontakt dem for hvordan de foretrekker å motta sine filer. Om dere ofte mottar slike feilmeldinger, så kanskje det kan være aktuelt å kontakte Logiq for å kunne sende filer via EDI eller på print / e-post?

 • MVA-kode S benyttes for hhv. høy, middels og lav sats.
 • MVA-kode E brukes på varelinjer som er fritatt moms.

Det kan kun finnes 1 MVA-total pr MVA sats. 

 • AE: Vat Reverse Charge
  • Code specifying that the standard VAT rate is levied from the invoicee
 • E: Exempt from Tax
  • Code specifying that taxes are not applicable
 •  S: Standard rate
  • Code specifying the standard rate
 • Z: Zero rated goods
  • Code specifying that the goods are at zero rate
 • G: Free export item, VAT not charged
  • Code specifying that the item is free export and taxes are not charged
 • O: Services outside scope of tax
  • Code specifying that taxes are not applicable to the services
 • K: VAT exempt for EEA intra-community supply of goods and services
  • A tax category code indicating the item is VAT exempt due to an intra-community supply in the European Economic Area

Teknisk:

cac:TaxSubtotal>

 

Feilmelding

Alle disse feilmeldingene gjelder landkode:

 • [BR-09]-The Seller postal address (BG-5) shall contain a Seller country code (BT-40).
 • [BR-11]-The Buyer postal address shall contain a Buyer country code (BT-55).
 • [BR-57]-Each Deliver to address (BG-15) shall contain a Deliver to country code
 • [BR-CL-14]-Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1

Hva betyr dette

Feilmeldingene med disse kodene henviser til at landkoden som er angitt, mangler eller er feil. En landkode må angis i alle adressefelt og være angitt i henhold til ISO 3166-1 standarden

 

Teknisk:

/Invoice[1]/Delivery[1]/DeliveryLocation[1]/Address[1]

Må inneholde:

Hva du må gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes. 

 • Hvis Logiq idag genererer visningskopi, og avsender også sender dette med, så kan det medføre at dere mottar doble visningskopier.
 • Hvis dere kun mottar avsenders visningskopi og dette etter overgangen til BIS 3.0 mangler, så kan det skyldes at avsender faktisk ikke har lagt ved visningskopi eller at merkingen i filen er av en slik art at ERP-systemet deres ikke tolker det som en visningskopi. 
Tags: EHF30, Peppol BIS
 • Hvis du selv sender BIS 3.0 og har lagt ved visningskopi, så gjør Logiq ingen endringer i filen til mottaker. Denne sender vi gjennom «slik den er».

 

 • Hvis du selv sender et annet format enn BIS 3.0, og har lagt ved visningskopi, så sender Logiq dette videre til mottaker. Foreløpig markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription, her vil det i løpet av kort tid komme en endring, hvor vedlegget merkes som Attachement.

 

 • Hvis Logiq genererer visningskopi for deg, markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription pr idag. I løpet av de nærmeste tre månedene kommer det en endring, i form av at Logiq ikke lenger vil lage visningskopi. Bakgrunnen for dette er de nye retningslinjene fra OpenPeppol, hvor det er i strid med normen å sende med visningskopi av fakturaen.
Tag: EHF30

Ja, her ligger CodeList for ISO 6523:

http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/ICD/

Annet

1. desember 2021 fjernes «Ja takk til bestemte» (JTTB)-funksjonaliteten fra eFaktura til fordel for «Ja takk til alle» (JTTA). Dette innebærer at alle eFakturautstedere etter denne datoen må benytte JTTA-samtykker registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav.

Les mer om denne funksjonaliten her.

Ja, Logiq vil gjøre oppslag mot registeret, og gjør  det allerede i dag for våre kunder.

Når Nets «sanerer» nåværende versjon 1.0 (JTTB) og alle blir overført til Ja-takk-til-alle (JTTA), vil vi kun slå opp mot dette registeret.

 

Kunden har sannsynligvis prøvd å søke etter sider hvor fakturaen ligger i et søkeverktøy, som Bing eller lignende, i stedet for adressefeltet i en nettleser. På grunn av sikkerhet skal man ikke kunne bruke et søkeverktøy for å åpne fakturaene.

Lenken må åpnes i nettleserens adressefelt, og ikke i et søkeverktøy. Se eksempel nedenfor fra Firefox:

Les mer hvordan Smartmail fungerer.