eFaktura og overgangen til «Ja Takk Til Alle» (JTTA)

Siden eFakturatjenesten ble modernisert i 2016 har det vært mulig å si «Ja takk til alle» (JTTA). Denne funksjonaliteten innebærer at en betaler kan avtale at alle eFakturautstedere kan sende kunden en faktura uten en egen avtaleinngåelse mellom partene. Siden dette ble innført har det også vært mulig å fortsette med «Ja takk til bestemte» (JTTB), hvor en betaler aksepterer et avtaleforslag om eFaktura med en bestemt betalingsmottaker.

1. desember 2021 fjernes JTTB-funksjonaliteten fra eFaktura til fordel for JTTA. Dette innebærer at alle eFakturautstedere etter denne datoen må benytte JTTA-samtykker registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav.

 

Hva innebærer dette for meg som utsteder?

Endringen har konsekvenser for utstedere av eFaktura. Fremfor å belage seg på en avtale med hver part, må utsteder nå tilpasse sine løsninger slik at JTTA-samtykke kontrolleres og eFakturakrav kun sendes basert på JTTA-samtykke hos mottaker.

Det stilles også krav til hva slags informasjon som kan benyttes for å kontrollere/verifisere at en kunde kan motta eFaktura. Verifiseringen foregår ved et oppslag mot et sentralt JTTA-register. Dette fordrer igjen at du som utsteder besitter nødvendig (og korrekt) informasjon om kunden for å få treff i dette registeret.

 

Oppslag mot sentralt register

Ved oppslag mot det sentrale JTTA-registeret stilles det krav til hva slags informasjon som sendes om en kunde for å kunne returnere et treff. De to hovedmåtene er gjennom unikt alias eller kombinasjoner av primær- og sekundæralias.

Unikt alias

Treff på ett unikt alias vil kunne verifisere om mottakeren kan motta eFaktura.

Unike alias er:

 • SSN (personnummer)
 • eFakturaReferanse + Organization Number (Tidligere benyttet til JTTB)
 • eFakturaAdresse (JTTA-identifikator)

Bruk av efakturareferanse og organisasjonsnummer er ikke å anbefale da dette ikke vil kunne benyttes til å nå nye mottagere i efakturaløsningen

Personnummer (11 siffer) vil være den sikreste løsningen for oppslag.

Primær- og sekundæralias

Dersom du ikke besitter unikt alias om kunden kan kombinasjoner av primær- og sekundæralias benyttes. De følgende kombinasjonene er støttet av efakturaløsningen:

 • Treff på begge Primær Alias
 • Treff på 1 Primær Alias og 1 Sekundær Alias
 • Match på 3 Sekundær Alias

Primær Alias er:

 • Telefonnummer
 • Epostadresse

Sekundær Alias er:

 • Postnummer (Eksakt treff)
 • Fødselsdato
 • Del av adresse*
 • Del av navn*

Dette betyr at dersom dere kun har registrert enten telefonnummeret eller epostadressen til mottager, så må vi også få treff på en av de andre Aliasene. Videre må epostadressen eller telefonnummeret være det samme som mottaker har registrert i banksystemet.

Vi i Logiq kan gjøre oppslag på adresse og fornavn med såkalt wildcard-søk. De tre første tegnene i adressen eller fornavnet må da være identisk med det som er registrert som første navn i banksystemet.

Desto mer informasjon om mottager som sendes inn i filen, desto større sjanse er det for at vi kan finne mottageren i JTTA-registeret og dermed sende filen til nettbanken.

 

Hvordan kan Logiq hjelpe deg?

For å gjøre din organisasjon klar for overgangen er det viktig at du sørger for at de kundedata du besitter er korrekte. Når vi mottar en fil vil vi sjekke informasjonen mot det sentrale registeret for å verifisere at kunden har godtatt å motta eFaktura. Så lenge informasjonen stemmer kan du derfor sende akkurat som i dag og markere dokumentet som en eFaktura. Hvis oppslaget feiler (dvs. hvis mottakeren ikke godtar eFaktura), så vil filen stoppes og du får en tilbakemelding.

Det er også mulig å velge «dynamisk fallback». I dette tilfellet vil vi først forsøke å finne mottakeren i eFaktura-registeret, og sender alternativt dokumentet som papirfaktura dersom vedkommende ikke kan motta eFaktura.

Logiq vil også tilrettelegge for tjenester som gjør det enklere for deg å kontrollere om dine mottakere kan motta eFaktura før du sender dokumentet til oss. Du som utsteder har mulighet til å selv hente efakturaAdresse ved å gjøre oppslag mot vårt api som kobler seg opp mot JTTA-registeret. På denne måten er du helt sikker på om fakturaen kan sendes som efaktura eller ikke, og kan ut fra dette velge kanal selv.