Vi gjør elektronisk fakturering enkelt.

Logiq gjør det mulig å handle mer effektivt over hele verden gjennom å digitalisere faktura- og ordreprosessen. Ikke bare framtidsrettet, men også miljøvennlig.

Gjennom Logiq når du alle dine mottagere - på alle kanaler og i alle formater.

Vi automatiserer kanalvalgene etter dine behov, og etter hva som er billigst - for deg.

Les mer

Som mottager av elektroniske handelsdokumenter minimerer du manuelt arbeid og feil på bestillinger til et minimum.

Logiq konverterer filene slik at du kan motta disse digitalt direkte inn i dine systemer.

Les mer