Logiq og Sovos samarbeider

Logiq og Sovos samarbeider

Publisert 25.09.2023, 21:31

Logiq og Sovos, to fremtredende aktører innenfor elektronisk fakturering og compliance, har initiert et strategisk partnerskap for å kunne tilby markedsledende løsninger for elektronisk fakturering, CTC, og EDI.

Skattemyndigheter verden over fortsetter å fremsette krav til selskaper for å forbedre kontrollen over transaksjoner mellom bedrifter. Målet er å øke effektiviteten, redusere kostnadene og bekjempe svindel. Den pågående utviklingen av lokale MVA-rapporteringskrav både i Europa og globalt skaper imidlertid betydelige utfordringer for virksomheter. Selskapene må holde seg oppdaterte og sikre overholdelse regelverk, samtidig som det må implementeres globale løsninger for elektronisk fakturering på en konsistent, skalerbar og kostnadseffektiv måte.  

Sovos, en ledende leverandør av løsninger for compliance innenfor skatte- og mva-regelverk, og Logiq, et ledende handelsnettverk for elektronisk dokumentutveksling i Norden, samarbeider nå for å levere omfattende og effektive løsninger for elektronisk fakturering og EDI som samtidig overholder skatte- og mva-lovgiving på tvers av land.  

 

Sovos og Logiq vil, gjennom dette strategiske partnerskapet, kunne tilby en svært kraftfull portefølje med dokumenthåndtering, EDI og CTC i det nordeuropeiske markedet. Dette er nøyaktig hva selskaper i denne regionen ser etter for å adressere sine behov for løsninger som overholder de kommende CTC-mandatene i Europa. 

– Marc Hobell, VP EMEA Sales, Sovos 

 

CTC (Continuous Transaction Control) er en elektronisk utvekslingsmodell som nå innføres av skattemyndigheter over hele verden for å håndtere sanntids- eller nær sanntids MVA rapportering og fakturaklarering. Målet med CTC er å tilby skattemyndigheter en mer nøyaktig og raskere oversikt over den økonomiske aktiviteten innenfor et land, spesielt med hensyn til MVA-rapportering, og derav kunne redusere et stadig økende MVA-gap.  

Gjennom samarbeidet kombineres Logiq sine tjenester innen elektronisk dokumenthåndtering og EDI med Sovos sin dype forståelse for compliance og CTC. Sammen vil vi tilby robuste og skreddersydde løsninger som overholder lokale MVA regelverk i de ulike landene.  

 

Samarbeidet med Sovos er en viktig milepel for oss når det kommer til å tilby våre kunder omfattende og effektive løsninger for elektronisk fakturering og EDI. Ved å kombinere vårt etablerte handelsnettverk og vår EDI-ekspertise med Sovos sin dype forståelse av compliance og CTC kan vi sikre at våre kunder får en helhetlig løsning som møter selv de strengeste kravene innen rapportering. Vårt felles mål er å legge til rette for enklere forretningsprosesser og etablere sømløse opplevelser for selskaper som utveksler elektroniske fakturaer og andre handelsdokumenter.

– Troels Hansen, CEO, Logiq

 

Våre felles løsninger vil legge til rette for optimaliserte forretningsprosesser innenfor elektronisk fakturering og EDI. Ved å ta i bruk avansert teknologi og automatiserte prosesser vil våre kunder kunne forenkle sin fakturering, bedre nøyaktigheten og spare verdifull tid og ressurser. I tillegg vil løsningen garantere at selskapene tilfredsstiller alle påkrevde regelverk for MVA, og derav redusere risiko for bøter og sanksjoner.  

 

Om Logiq

Logiq er et ledende nordisk handelsnettverk for utveksling av elektroniske handelsdokumenter mellom selskaper. De tilbyr full støtte for utveksling av alle dokumenter i «purchase-to-pay» og «order-to-cash» prosessene, og strømlinjeformer den digitale kommunikasjonen for mer enn 5000 selskaper. Logiq sine tjenester blir kontinuerlig videreutviklet for å tilby ytterligere verdi for kundene. Selskapet ble etablert i 1999 og har kontorer i Halden, Oslo og Stockholm.  

 

Om Sovos

Sovos gir selskaper selvtilliten de trenger for å navigere i en stadig mer regulert verden. Ved å tilby et moderne, IT-drevet tilsvar til compliance, er Sovos sine løsninger skalerbare, pålitelige og sikre – og byr på en utmerket brukeropplevelse. Sovos har mer enn 100 000 kunder, inkludert halvparten av selskapene i Fortune 500, i tillegg til selskaper av enhver størrelse i mer enn 70 land. Selskapets skybaserte løsninger kan integreres med en rekke forretningsapplikasjoner og tilfredsstiller myndigheters compliance prosesser. Sovos har ansatte på tvers av Amerika og Europa og eies av Hg og TA Associates. For mer informasjon, besøk http://www.sovos.com og følg oss på LinkedIn og Twitter.  

Sovos