Logiq blir medlem i TIEKE

Logiq blir medlem i TIEKE

Publisert 27.10.2023, 18:36

Logiq har blitt medlem i TIEKE, det finske senteret for utvikling av informasjonssamfunnet, for å styrke vår tilstedeværelse og kapasitet i det finske markedet for EDI-tjenester.
Ved å bli medlem av TIEKE kan Logiq nå tilby våre kunder nye og forbedrede løsninger for å effektivt utveksle elektroniske handelsdokumenter med selskaper og organisasjoner i Finland.  

 

TIEKE er ansvarlige for adresseregisteret for mottakere av elektronisk faktura i Finland. Organisasjonen samler et omfattende nettverk av tjenestetilbydere i dette markedet, samt samtrafikkavtaler og standardisering for å sikre samarbeid og informasjonsutveksling mellom tilbyderne. Ved å bli medlem i TIEKE vil vi nå kunne hjelpe våre kunder med forbedrede og mer strømlinjeformede forretningsprosesser på tvers av de nordiske landene.  

På nåværende tidspunkt etablerer vi samtrafikkavtaler med samtlige av de andre tjenestetilbyderne i nettverket. Samtidig utvikler og tester vi de tekniske løsningene for å sikre samsvar med alle finske formater og protokoller. Når vi er fullstendig integrert i nettverket kan våre kunder forvente den samme høye kvaliteten på tjenester og support som de er vant til fra de andre markedene vi opererer i.  

Vi forventer at vi mot slutten av 2023 vil kunne distribuere majoriteten av fakturaer med finske selskaper direkte gjennom TIEKE-nettverket. Vi vil også fortsette samarbeidet med vår nåværende samarbeidspartner i Finland for å sikre at alle fakturaer kan sendes og mottas i dette markedet, inntil vi har en direktekobling med samtlige operatører i TIEKE-nettverket.  

Ved å ta dette steget og tilby direkte tilgang til det finske markedet befester vi vår posisjon som en ledende EDI-operatør i Norden.