FAQ

Peppol

  • Hvis Logiq idag genererer visningskopi, og avsender også sender dette med, så kan det medføre at dere mottar doble visningskopier.
  • Hvis dere kun mottar avsenders visningskopi og dette etter overgangen til BIS 3.0 mangler, så kan det skyldes at avsender faktisk ikke har lagt ved visningskopi eller at merkingen i filen er av en slik art at ERP-systemet deres ikke tolker det som en visningskopi. 
Tags: EHF30, Peppol BIS
  • Hvis du selv sender BIS 3.0 og har lagt ved visningskopi, så gjør Logiq ingen endringer i filen til mottaker. Denne sender vi gjennom «slik den er».

 

  • Hvis du selv sender et annet format enn BIS 3.0, og har lagt ved visningskopi, så sender Logiq dette videre til mottaker. Foreløpig markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription, her vil det i løpet av kort tid komme en endring, hvor vedlegget merkes som Attachement.

 

  • Hvis Logiq genererer visningskopi for deg, markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription pr idag. I løpet av de nærmeste tre månedene kommer det en endring, i form av at Logiq ikke lenger vil lage visningskopi. Bakgrunnen for dette er de nye retningslinjene fra OpenPeppol, hvor det er i strid med normen å sende med visningskopi av fakturaen.
Tag: EHF30