Tomme segmenter

Feilmelding Failed against rule :PEPPOL-EN16931-R008 Description:Document MUST not contain empty elements. Hva betyr dette Eks:   Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq. Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.   

Item name på fakturalinje

Feilmelding Failed against rule :BR-25 Description:[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). * At: /Invoice[1]/InvoiceLine[] Hva betyr dette Segmentet cbc:Name under /Invoice[1]/InvoiceLine er obligatorisk informasjon og må fylles ut. Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq. Dersom du sender … Fortsett å lese «Item name på fakturalinje»

Feil i MVA-total

Feilmeldinger [BR-CO-15]-Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110). [BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117). Hva betyr dette MVA-totalen stemmer ikke med MVA-beløpet per MVA-sats. Teknisk: Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen … Fortsett å lese «Feil i MVA-total»

Feil i MVA-beløp per MVA-sats

Feilmeldinger [BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117). [BR-CO-17]-VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals. [BR-S-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is «Standard rated» shall … Fortsett å lese «Feil i MVA-beløp per MVA-sats»

Adresse mangler på kunde

Feilmelding Document not a valid EHF, failed in validation for document type EHF 3.0 BILLING Invoice. Failed against rule : [BR-08]-An Invoice shall contain the Seller postal address. [BR-10]-An Invoice shall contain the Buyer postal address. Hva betyr dette Feilkodene henviser til at det mangler adresse. Teknisk:  Hva du må gjøre Dersom du mottar en slik … Fortsett å lese «Adresse mangler på kunde»

Feil på fakturalinje

Feilmelding PEPPOL-EN16931-R120: Invoice line net amount MUST equal (Invoiced quantity * (Item net price/item price base quantity) + Sum of invoice line charge amount – sum of invoice line allowance amount Hva betyr dette Det betyr at én eller flere fakturalinjer har en feil i regnestykket, hvor ((pris * antall) +/- rabatter/tillegg) ikke = linjesummen. … Fortsett å lese «Feil på fakturalinje»

Negativ pris

Feilmelding [BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative. Hva betyr dette Det er ikke tillatt med negativ pris. Pris må alltid oppgis med positivt fortegn. Teknisk: Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq. Dersom du sender en fil BIS 3.0, … Fortsett å lese «Negativ pris»