Feil i MVA-beløp per MVA-sats

Publisert 02.11.2020, 10:41

Feilmeldinger

[BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117).
[BR-CO-17]-VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals.
[BR-S-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is «Standard rated» shall equal the VAT category taxable amount (BT-116) multiplied by the VAT category rate (BT-119).

Hva betyr dette

MVA-beløpet per MVA-sats stemmer ikke med MVA-totalen.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.