Item name på fakturalinje

Publisert 02.11.2020, 11:56

Feilmelding

Failed against rule :BR-25 Description:[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153).

* At: /Invoice[1]/InvoiceLine[]

Hva betyr dette

Segmentet cbc:Name under /Invoice[1]/InvoiceLine er obligatorisk informasjon og må fylles ut.

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.