MVA-nummer mangler eller er feil (NO)

Publisert 02.11.2020, 10:38

Feilmelding

Document not a valid EHF, failed in validation for document type EHF 3.0 BILLING Invoice

Failed against rule :

  • NO-R-001
    For Norwegian suppliers, a VAT number MUST be the country code prefix NO followed by a valid Norwegian organization number (nine numbers) followed by the letters MVA.

 

  • [BR-S-03]-An Invoice that contains a Document level allowance (BG-20) where the Document level allowance VAT category code (BT-95) is «Standard rated» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63).

 

  • [BR-AE-04]-An Invoice that contains a Document level charge (BG-21) where the Document level charge VAT category code (BT-102) is «Reverse charge» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47).

 

  • [BR-AE-02]-An Invoice that contains an Invoice line (BG-25) where the Invoiced item VAT category code (BT-151) is «Reverse charge» shall contain the Seller VAT Identifier (BT-31), the Seller Tax registration identifier (BT-32) and/or the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) and/or the Buyer legal registration identifier (BT-47).

 

Hva betyr dette

MVA-nummeret må oppgis på fakturaen når det selges varer / tjenester som er mva-beregnet.
Merk at dette gjelder kun for norske fakturautstedere. 

Når det gjelder informasjon om Foretaksregisteret, så er dette påkrevd uavhengig av om det er mva-pliktig salg eller ikke, så lenge dere er registrert i Foretaksregisteret.
Kravet kommer fra Foretaksregisterloven § 10-2.

 

Hva du må gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.