Negativ pris

Publisert 29.10.2020, 15:28

Feilmelding

[BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.

Hva betyr dette

Det er ikke tillatt med negativ pris. Pris må alltid oppgis med positivt fortegn.

Teknisk:

Hva må du gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.