Vil Logiq gjøre oppslag mot JTTA-registeret?

Publisert 06.09.2021, 14:08

Ja, Logiq vil gjøre oppslag mot registeret, og gjør  det allerede i dag for våre kunder.

Så snart Nets “sanerer” nåværende versjon 1.0 (JTTB) og alle blir overført til Ja-takk-til-alle (JTTA), vil vi kun slå opp mot dette registeret.
I mellomtiden kan vi registrere oppsett som slår opp mot JTTA først, og så levere på 1.0-løsningen hvis mottager ikke er registrert med JTTA.