Landkode mangler eller er feil

Publisert 16.10.2020, 09:58

Feilmelding

Alle disse feilmeldingene gjelder landkode:

  • [BR-09]-The Seller postal address (BG-5) shall contain a Seller country code (BT-40).
  • [BR-11]-The Buyer postal address shall contain a Buyer country code (BT-55).
  • [BR-57]-Each Deliver to address (BG-15) shall contain a Deliver to country code
  • [BR-CL-14]-Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1

Hva betyr dette

Feilmeldingene med disse kodene henviser til at landkoden som er angitt, mangler eller er feil. En landkode må angis i alle adressefelt og være angitt i henhold til ISO 3166-1 standarden

 

Teknisk:

/Invoice[1]/Delivery[1]/DeliveryLocation[1]/Address[1]

Må inneholde:

Hva du må gjøre

Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq.

Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.