EESPA 2022 Annual General Meeting

EESPA 2022 Annual General Meeting

Publisert 30.11.2022, 13:20

EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) sitt årsmøte ble avholdt den 23. og 24. November i Brussel, denne gangen med 67 deltakere.EESPA er handelsorganisasjonen for EDI-leverandører, og har til nå hatt primærfokus på det europeiske markedet. Logiq har vært medlem i EESPA siden 2021.  

Ved siden av å være et offisielt årsmøte var også dette en unik arena for å møte og diskutere relevante strategiske temaer med andre leverandører. Fra Logiq stilte Andreas Bye (Interoperability Manager) og Martin Børke (Produkt- og Markedsdirektør) som representanter.  

Her er vår oppsummering av de viktigste punktene fra møtet: 

 

CTC (Continuous Transaction Controls)

CTC er både en mulighet og en utfordring for bedrifter og tjenestetilbydere i Europa. Målet med CTC er en rettferdig og forenklet innkreving av merverdiavgift, med reduserte kostnader for bedriftene i forbindelse med selskapsregistrering og overholdelse av regelverk. Det er også kjent at MVA-gapet innenfor EU var på 134 milliarder euro i 2019, hvilket gjør en endring i rapportering interessant både fra et myndighets- og bedriftsperspektiv.  

Det forventes at medlemslandene innenfor EU vil stå fritt til å velge hvordan CTC skal implementeres uten ytterligere rettledning fra EU.  

En sentralisert CTC-løsning står i fare for å redusere informasjonen som kan følge med på fakturaen, som igjen begrenser mulighetene for innovasjon i fakturaflyten. Videre er det sikkerhets- og personvernsutfordringer ved at en sentral myndighet mottar all data som kan forekomme på en faktura.  

Logiq stiller seg bak anbefalingen til EESPA og OpenPeppol om at en desentralisert CTC og utvekslingsmodell (DCTCE), også kjent som “five corner model”, er å foretrekke. Denne modellen er et effektivt, sikkert, uforstyrret og sanntids alternativ for CTC. Ved å utvide den velkjente “four corner model” med en femte aktør (skattemyndigheten) vil man kunne benytte et sterkt nettverk av tjenestetilbydere for å utveksle relevant skatteinformasjon til myndighetene samtidig som man sikrer pålitelige forretningsforhold mellom handelspartnerne. Denne modellen åpner også for nye forretningsmuligheter i de landene hvor den implementeres, og begrenser ikke bedrifts- eller bransjespesifike krav til fakturaen – slik en sentralisert CTC-modell vil kunne gjøre.  

 

EIN (EESPA Interoperability Network)

Ingen tjenestetilbyder kan dekke markedet alene, og samtrafikk (interoperabilitet) mellom EDI-leverandører har vært høyt på prioriteringslisten i lang tid. Målet til EESPA Interoperability Network er å skape et nettverk av leverandører for å hjelpe enhver bedrift å nå enhver annen bedrift – uavhengig av hvilken leverandør de ligger bak i nettverket. Nettverket vil bygge på beste praksis fra tidligere erfaringer med samtrafikk, samt lærdommer fra Peppol.  

EESPA Interoperability Network testes nå i et produksjonsmiljø med tre tjenestetilbydere som deltakere. EESPA og OpenPeppol jobber også med et samarbeidsprosjekt hvor ambisjonen er å kunne benytte infrastrukturen til Peppol for både EIN og Peppol-trafikk, der EIN vil fokusere på B2B domenet.  

 

Organisasjon og vekst

EESPA har opplevd en betydelig medlemsvekst og består nå av 95 tjenestetilbydere/EDI-leverandører fra 24 land. Med bakgrunnen i å være et fora for å fronte samtrafikk mellom leverandører er det nå naturlig at veksten fortsetter også utenfor Europa.