Logiq er representert i OpenPeppol

Logiq er representert i OpenPeppol

Publisert 08.04.2022, 10:40

Vi kan med stolthet kunngjøre at Andreas Bye, prosjektleder i Logiq og en erfaren Peppol-ekspert, er valgt inn som medlem i OpenPeppol Post-Award Change Management Board (CMB).

 

Andreas Bye
Andreas Bye

OpenPeppol er en medlemsdrevet ideell organisasjon som gjør det mulig for private og offentlige virksomheter å sende og motta standardiserte forretningsdokumenter i et åpent og sikkert nettverk. OpenPeppol håndterer også de nødvendige styringsmekanismene, inkludert en bindende avtalestruktur som sikrer at alle deltakere overholder retningslinjene.

OpenPeppol er organisert i ulike domener («Communities»), hvor alle medlemmer automatisk blir en del av domenene de selv opererer innenfor. Post Award gruppen omfatter ansvaret for de dokumentformatene som utveksles etter at en avtale er inngått mellom parter. Typisk inkluderer dette faktura, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel, varekatalog, med mer.

Change Management Board (CMB) tar beslutninger basert på endringsforespørsler for Peppol-spesifikasjoner og -avtaler, og gir anbefalinger til de koordinerende komiteene (Coordinating Committee(s)) om problemstillinger som påvirker mer enn ett interessegruppeområde. Medlemmene til CMB velges inn av medlemmene i de relevante domenene.

OpenPeppol Post-Award Change Management Board består nå av Andreas Bye (Logiq), Ahti Allikas (OpusCapita), Simon Foster (Xero) og Eva Wärnå (DIGG).