Hva innebærer overgangen til «Ja Takk Til Alle (JTTA)» for eFaktura utstedere?

1. desember 2021 fjernes «Ja takk til bestemte» (JTTB)-funksjonaliteten fra eFaktura til fordel for «Ja takk til alle» (JTTA). Dette innebærer at alle eFakturautstedere etter denne datoen må benytte JTTA-samtykker registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav. Les mer om denne funksjonaliten her.

Vil Logiq gjøre oppslag mot JTTA-registeret?

Ja, Logiq vil gjøre oppslag mot registeret, og gjør  det allerede i dag for våre kunder. Når Nets «sanerer» nåværende versjon 1.0 (JTTB) og alle blir overført til Ja-takk-til-alle (JTTA), vil vi kun slå opp mot dette registeret.  

Kunden får ikke åpnet Logiq Smartmail, kun en feilmelding som sier «Ingen resultater» og en lenke til en nettside. Hva er galt?

Kunden har sannsynligvis prøvd å søke etter sider hvor fakturaen ligger i et søkeverktøy, som Bing eller lignende, i stedet for adressefeltet i en nettleser. På grunn av sikkerhet skal man ikke kunne bruke et søkeverktøy for å åpne fakturaene. Lenken må åpnes i nettleserens adressefelt, og ikke i et søkeverktøy. Se eksempel nedenfor fra … Fortsett å lese «Kunden får ikke åpnet Logiq Smartmail, kun en feilmelding som sier «Ingen resultater» og en lenke til en nettside. Hva er galt?»