Hva innebærer overgangen til «Ja Takk Til Alle (JTTA)» for eFaktura utstedere?

Publisert 14.06.2021, 13:46

1. desember 2021 fjernes «Ja takk til bestemte» (JTTB)-funksjonaliteten fra eFaktura til fordel for «Ja takk til alle» (JTTA). Dette innebærer at alle eFakturautstedere etter denne datoen må benytte JTTA-samtykker registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav.

Les mer om denne funksjonaliten her.