Kundefaktura

Logiq leverer deres kundefakturaer der kundene ønsker å motta dem.
Dere kan selv velge distribusjonskanal, eller benytte Logiq Multikanal. Da velger Logiq den billigste og beste kanalen for deg via oppslag mot ulike registre.

Kundefaktura

Kundefaktura

Logiq leverer deres kundefakturaer der kundene ønsker å motta dem.
Dere kan selv velge distribusjonskanal, eller benytte Logiq Multikanal. Da velger Logiq den billigste og beste kanalen for deg via oppslag mot ulike registre.

Kundefaktura

Kundefaktura

Logiq leverer deres kundefakturaer der kundene ønsker å motta dem.
Dere kan selv velge distribusjonskanal, eller benytte Logiq Multikanal. Da velger Logiq den billigste og beste kanalen for deg via oppslag mot ulike registre.

Send deres kundefakturaer via Logiq

Logiq leverer deres kundefakturaer der kundene ønsker å motta dem.
Dere kan selv velge distribusjonskanal, eller benytte Multikanal. Da velger Logiq den billigste og beste kanalen for deg via oppslag mot ulike registre.

 

Peppol Aksesspunkt

Velger du Logiq som ditt aksesspunkt for Peppol, gjør vi jobben for deg. Det betyr at du kan sende til alle parter i ditt nettverk som er registrert i Peppol, som kan motta på Peppol BIS formatet.

Dersom ditt fakturasystem (ERP) ikke kan sende eller motta Peppol BIS (EHF), gjør dette det umulig å oppfylle de statlige krav om elektronisk faktura som trådte i kraft 1. juli 2012.

Elektronisk Handelsformat (EHF) er det norske standardformatet for elektroniske handelsdokumenter i anskaffelsesprosesser for det norske markedet. Formatet forvaltes av DigDir, Digitaliseringsdirektoratet. 1.januar 2019 kom det et nytt obligatorisk format, felles for hele Europa. Dette formatet er kjent som Pepppol BIS, men er i Norge betegnet som EHF 3.0. Der EHF tidligere var en norsk variant av Peppol formatet, er EHF 3.0 nå kompatibelt med Peppol BIS formatet.

 

EDI og samtrafikk globalt

Utvekslingen av handelsdokumenter via EDI skjer via direkte kundeforhold eller samtrafikk. Vi konverterer og formidler filene i riktig format til mottaker. EDI formidlingen gjør at du kun forholder deg til ett format, som igjen gir raskere og mer kostnadseffektive implementeringer.

Har du utenlandske kunder eller leverandører? Vi er en av få leverandører i Norge som kan nå ut til stort sett alle kunder og leverandører globalt. Trafikken ut i verden formidles via samtrafikk, som opptrer likt som «roaming» hos teleselskapene. Logiq har samtrafikkavtaler med rundt 30 andre meldingsformidlere, også kalt VAN (Value Added Network), i Europa.

Vi har over 20 års erfaring, og er i dag ledende i Norge på EDI.

Kompleksiteten i slike prosjekter kan være høy, og det kreves omfattende erfaring og gjennomprøvde løsninger for å kunne gjennomføre dette på en kostnadseffektiv måte. Logiq er eksperter på området, og vil bistå deg i en trygg og effektiv implementasjon.

Faktura på e-post / Smartmail

Det blir mer og mer vanlig å velge elektroniske kanaler for fakturadistribusjon. E-post med vedlagt faktura på PDF er en av de mest brukte kanalene i dag. Flere firmaer krever å få faktura som PDF på e-post, fordi de har automatisk mottak av fakturaene.

Med Logiq Smartmail sender vi ut en lenke som fører kunden din til fakturaen. Når kunden klikker på lenken, får du beskjed om at fakturaen er mottatt hos kunden.
I de tilfellene at kunden ikke trykker på lenken i løpet av det antall dager du har ønsket, sender Logiq filen til printoperatøren. Da printes fakturaen og kunden mottar fakturaen i stedet på tradisjonelt vis, som papirfaktura i postkassen. På denne måten er du garantert at fakturaen blir mottatt i god tid innen forfall.

 

Avtalegiro og eFaktura

Skal du nå ut med faktura til privatkunder har Logiq også løsningene for deg. Med Avtalegiro og eFaktura mottar kundene ferdig utfylte fakturaer rett i sin nettbank i stedet for som et brev i postkassa. Logiq tilbyr også et godkjent Fakturahotell, hvilket betyr at vi kan håndtere lagring og presentasjon av fakturadetaljer for dere som er avsendere av fakturaene. Dere får enkelt tilgang gjennom Logiq sin egen Customer Portal.

 

 Leverandørfaktura

Leverandørfaktura

Å kunne motta faktura elektronisk kan spare deg for mye jobb med å kontere den korrekt. Logiq t…

Les mer

Andre handelsdokumenter

Andre handelsdokumenter

EDI, Electronic Data Interchange, en direkte elektronisk overføring av data/handelsdokumenter me…

Les mer