Optimera: «Logiq ga oss stålkontroll»

Optimera: «Logiq ga oss stålkontroll»

«Optimera skal alltid være i forkant. Logiq har den nødvendige erfaring og kompetanse til å være med å utvikle morgendagens digitale løsninger mht elektronisk dokumenthåndtering.»

Logiq er tjenesteleverandør for Norges største byggevarehandelskjede, Optimera. Vi håndterer all utgående trafikk samt print, og er i ferd med å overta all inngående trafikk av elektroniske handelsdokumenter.

«Optimera hadde dårlig kontroll på utgående faktureringsrutiner, noe som medførte mye manuelt arbeid og lange og tidkrevende prosesser. Sammen med Logiq gjennomførte vi et profesjonelt prosjektløp der vi identifiserte muligheter og utfordringer, og designet løsninger basert på våre behov.»

Logiq er nå en viktig strategisk samarbeidspartner for Optimera. Vi har fått stålkontroll på transaksjonene gjennom hele verdikjeden, med trafikklys og kvitteringsløsninger som gjør at vi ligger i forkant av kundene. All trafikk skal etter hvert gå via Logiq, det er effektivt, kostnadsbesparende og trygt.

Optimera skal alltid være i forkant. Logiq har den nødvendige erfaring og kompetanse til å være med å utvikle morgendagens digitale løsninger mht elektronisk dokumenthåndtering. Samarbeidet med Logiq er tilnærmet unikt, og jeg kan trygt anbefale Logiq som en svært kompetent og profesjonell partner innen sitt område.» Runar Halvordsrud, IT Direktør, Optimera

Om Optimera: Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 140 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk og kjedene Montér og Byggi. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer. For mer informasjon, se www.optimera.no