Begynn å sende e-fakturaer til Espresso House Norge AS

Informasjon til deg som leverandør
Espresso House Norge AS går over til elektronisk fakturering

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Espresso House Norge AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Dersom dere ikke har mulighet å sende eFaktura, kan PDF inntil videre tas imot via NOsupplierinvoice@espressohouse.se

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.  

Fakturaen skal inneholde vårt kostnadssted:

  • Kostnadssted: 4-6 siffer (numeriske tegn)

I mangel av kostnadssted eller ordrenummer som ovenfor, må informasjon om navnet på vår referanse av tjenesten eller produktet være med.

Adressering Norge:

Peppol: Espresso House Norge AS, org.nr 911592770

Peppol id: 0192:911592770

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon:

For spørsmål til Espresso House Norge AS, kontakt:
Mail: finance@espressohouse.se

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.no