Begynn å sende e-fakturaer til G. Coward AS

Informasjon til deg som leverandør

G. Coward AS går over til elektronisk fakturering
Fra 20.06.2022

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol
for leverandører til G. Coward AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørs fakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta i mot fakturaer på PDF fortsatt.
Disse sendes til coward@coward.no

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.  

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer:

  • bestillingsnummer: fra 5-10 karakterer B   401999
  • eller ordrenummer: fra 5-10 karakterer O   725999


I mangel av bestillings-/ordrenummer som ovenfor, skal navn på bestiller oppgis.
Viktig: Vi kan ikke motta samlefakturaer, det skal kun være én bestilling per faktura.

Adressering Norge

Peppol:           G.Coward AS, org.nr 929683943 

Peppol id:       0192: 929683943 

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål, og mer informasjon

 

For spørsmål til G Coward AS, kontakt: Richard Stavnes

Mail: Richard.stavnes@coward.no

Tlf:     911 86 632/3550 9502

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.no