Hva betyr vedleggshåndtering i Peppol BIS 3.0 for meg som mottaker?

Publisert 23.01.2020, 08:00

  • Hvis Logiq idag genererer visningskopi, og avsender også sender dette med, så kan det medføre at dere mottar doble visningskopier.
  • Hvis dere kun mottar avsenders visningskopi og dette etter overgangen til BIS 3.0 mangler, så kan det skyldes at avsender faktisk ikke har lagt ved visningskopi eller at merkingen i filen er av en slik art at ERP-systemet deres ikke tolker det som en visningskopi. 
Tags: EHF30, Peppol BIS