Hva betyr vedleggshåndtering i Peppol BIS 3.0 for meg som avsender?

Publisert 23.01.2020, 07:45

  • Hvis du selv sender BIS 3.0 og har lagt ved visningskopi, så gjør Logiq ingen endringer i filen til mottaker. Denne sender vi gjennom «slik den er».

 

  • Hvis du selv sender et annet format enn BIS 3.0, og har lagt ved visningskopi, så sender Logiq dette videre til mottaker. Foreløpig markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription, her vil det i løpet av kort tid komme en endring, hvor vedlegget merkes som Attachement.

 

  • Hvis Logiq genererer visningskopi for deg, markeres vedlegget som Commercial Invoice i feltet DocumentDescription pr idag. I løpet av de nærmeste tre månedene kommer det en endring, i form av at Logiq ikke lenger vil lage visningskopi. Bakgrunnen for dette er de nye retningslinjene fra OpenPeppol, hvor det er i strid med normen å sende med visningskopi av fakturaen.
Tag: EHF30