Hva innebærer overgangen til «Ja Takk Til Alle (JTTA)» for eFaktura utstedere?

1. desember 2021 fjernes «Ja takk til bestemte» (JTTB)-funksjonaliteten fra eFaktura til fordel for «Ja takk til alle» (JTTA). Dette innebærer at alle eFakturautstedere etter denne datoen må benytte JTTA-samtykker registrert i eFaktura Koblingsenhet som grunnlag for distribusjon av eFakturakrav. Les mer om denne funksjonaliten her.

Vil Logiq gjøre oppslag mot JTTA-registeret?

Ja, Logiq vil gjøre oppslag mot registeret, og gjør  det allerede i dag for våre kunder. Når Nets «sanerer» nåværende versjon 1.0 (JTTB) og alle blir overført til Ja-takk-til-alle (JTTA), vil vi kun slå opp mot dette registeret.  

Kunden får ikke åpnet Logiq Smartmail, kun en feilmelding som sier «Ingen resultater» og en lenke til en nettside. Hva er galt?

Kunden har sannsynligvis prøvd å søke etter sider hvor fakturaen ligger i et søkeverktøy, som Bing eller lignende, i stedet for adressefeltet i en nettleser. På grunn av sikkerhet skal man ikke kunne bruke et søkeverktøy for å åpne fakturaene. Lenken må åpnes i nettleserens adressefelt, og ikke i et søkeverktøy. Se eksempel nedenfor fra … Fortsett å lese «Kunden får ikke åpnet Logiq Smartmail, kun en feilmelding som sier «Ingen resultater» og en lenke til en nettside. Hva er galt?»

Tomme segmenter

Feilmelding Failed against rule :PEPPOL-EN16931-R008 Description:Document MUST not contain empty elements. Hva betyr dette Eks:   Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq. Dersom du sender en fil BIS 3.0, valider gjerne filen her før den resendes.   

Item name på fakturalinje

Feilmelding Failed against rule :BR-25 Description:[BR-25]-Each Invoice line (BG-25) shall contain the Item name (BT-153). * At: /Invoice[1]/InvoiceLine[] Hva betyr dette Segmentet cbc:Name under /Invoice[1]/InvoiceLine er obligatorisk informasjon og må fylles ut. Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding, må feilen korrigeres og filen sendes på nytt til Logiq. Dersom du sender … Fortsett å lese «Item name på fakturalinje»

Feil i MVA-total

Feilmeldinger [BR-CO-15]-Invoice total amount with VAT (BT-112) = Invoice total amount without VAT (BT-109) + Invoice total VAT amount (BT-110). [BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117). Hva betyr dette MVA-totalen stemmer ikke med MVA-beløpet per MVA-sats. Teknisk: Hva må du gjøre Dersom du mottar en slik feilmelding må feilen … Fortsett å lese «Feil i MVA-total»

Feil i MVA-beløp per MVA-sats

Feilmeldinger [BR-CO-14]-Invoice total VAT amount (BT-110) = Σ VAT category tax amount (BT-117). [BR-CO-17]-VAT category tax amount (BT-117) = VAT category taxable amount (BT-116) x (VAT category rate (BT-119) / 100), rounded to two decimals. [BR-S-09]-The VAT category tax amount (BT-117) in a VAT breakdown (BG-23) where VAT category code (BT-118) is «Standard rated» shall … Fortsett å lese «Feil i MVA-beløp per MVA-sats»

Adresse mangler på kunde

Feilmelding Document not a valid EHF, failed in validation for document type EHF 3.0 BILLING Invoice. Failed against rule : [BR-08]-An Invoice shall contain the Seller postal address. [BR-10]-An Invoice shall contain the Buyer postal address. Hva betyr dette Feilkodene henviser til at det mangler adresse. Teknisk:  Hva du må gjøre Dersom du mottar en slik … Fortsett å lese «Adresse mangler på kunde»