EHF Peppol Aksesspunkt

Velger du Logiq som ditt PEPPOL aksesspunkt gjør vi all jobben for deg. Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor.

EHF Peppol Aksesspunkt

EHF Peppol Aksesspunkt

Velger du Logiq som ditt PEPPOL aksesspunkt gjør vi all jobben for deg. Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor.

EHF Peppol Aksesspunkt

EHF Peppol Aksesspunkt

Velger du Logiq som ditt PEPPOL aksesspunkt gjør vi all jobben for deg. Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor.

Logiq registrerer hvilken type dokumenter du kan motta. Det betyr at alle parter i nettverket kan sende dokumenter til deg uten noen ekstra registrering, oppkobling eller testing. Vi mottar handelsdokumentet, validerer at all påkrevd informasjon er med i filen og kvitterer til avsenderen i henhold til lovpålagte krav. Så mottar du dokumentet direkte i ditt økonomisystem, klart for videre behandling.

Med Logiq som aksesspunkt trenger du ikke å forholde deg til EHF-formatet og utfordringer ved eventuell endringer i ditt økonomisystem. Vi vil alltid konvertere dokumentet du skal motta til det formatet ditt økonomisystem kan lese. Du slipper dyre konsulenter og all ekstra jobb dette medfører for deg og din bedrift. Hvis du ønsker en visningskopi, kan dette legges ved i filen inn til deg. Logiq lager denne for deg om den ikke følger med.

Det er Difi, Direktoratet for Forvaltning og IKT, som forvalter PEPPOL. I følge Difi har ikke aksesspunktene lov til å stoppe handelsdokumenter som er gyldige etter EHF-standard.

Enkel distribusjon

For å forhindre at du får dokumenter fra nye avsendere med feilinformasjon, har Logiq etablert et system der du får en epost hver gang du mottar et handelsdokument fra en ny avsender. På denne måten kan du raskt ta kontakt med avsender for å opplyse hva dere krever av informasjon i dokumentene.

Logiq kan behandle alle dokumenttyper

Logiq er et av få aksesspunkt som er godkjent for å registrere kunder til å motta alle dokumenttyper via PEPPOL nettverket, dvs. faktura/kreditnota, ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og katalog. De fleste andre aksesspunkt kan kun motta faktura. Dette gjør at du slipper å bytte aksesspunkt når du skal begynne å motta ordre, ordrebekreftelser og pakksedler.

Ingen endringer i ditt tekniske miljø

Logiq har i tillegg utallige formater for hver dokumenttype. Derfor kan du, ved å bruke Logiq, utnytte denne kanalen (PEPPOL aksesspunkt) uten å gjøre endringer i ditt tekniske miljø.

Hvordan skjer dette rent teknisk? Elektroniske ordre, ordrebekreftelser, faktura/kreditnota og katalogfiler blir konvertert til en fil som ditt økonomisystem kan lese direkte. Dermed slipper du å gjøre endringer i økonomisystemet ditt, med den kompleksiteten det medfører.

Enkel samhandling med utenlandske leverandører

Logiq aksesspunkt kan også konvertere til BIS-formatet. Det gjør handel med utenlandske leverandører like lett som med de norske.

Logiq er også godkjent som et «Best Practice» aksesspunkt av Difi. Et godkjent Best Practice-aksesspunkt oppfyller Difis krav til gode rutiner ved håndtering av filer, registrering av nye mottakere i ELMA og informasjonsoverføring til brukeren.


Ønsker du å vite mer?

Vil vite mer om hvordan Logiq kan hjelpe deg å motta dine fakturaer via PEPPOL? Skriv inn ditt navn, selskapet du representerer, telefonnummer og e-post, så kontakter vi deg.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq kan nå tilby alle sine kunder en ny tjeneste - Logiq Dokumentkontroll. Ved å identifisere…

Les mer

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

En ny tjeneste for å motta fakturaer i EHF via PEPPOL nettverket - fra leverandører som til nå…

Les mer

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI, en forkortelse for Electronic Data Interchange. Dette er en direkte elektronisk overføring …

Les mer

Logiq Customer Portal

Logiq Customer Portal

Med Logiq Customer Portal gir vi deg full status og oversikt over alle handelsdokumenter som er s…

Les mer

Postmottak og skanning

Postmottak og skanning

Ønsker du faktura elektronisk direkte inn i ditt økonomisystem, men sliter med at ikke alle kun…

Les mer

Web EDI

Web EDI

De fleste kjedene krever elektronisk behandling av handelsdokumenter. Men ikke alle leverandører…

Les mer