EDI – Electronic Data Interchange

EDI, en forkortelse for Electronic Data Interchange. Dette er en direkte elektronisk overføring av data/handelsdokumenter mellom en sender og en mottaker (maskin-til-maskin).

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI, en forkortelse for Electronic Data Interchange. Dette er en direkte elektronisk overføring av data/handelsdokumenter mellom en sender og en mottaker (maskin-til-maskin).

EDI – Electronic Data Interchange

EDI – Electronic Data Interchange

EDI, en forkortelse for Electronic Data Interchange. Dette er en direkte elektronisk overføring av data/handelsdokumenter mellom en sender og en mottaker (maskin-til-maskin).

EDIoppsett- og tilpasninger er ofte kompliserte og krever en kompetent og dyktig leverandør. Å forstå din måte å gjøre handel på er like viktig som å kunne skrive god kode i disse tilfellene. Tilpasset EDI tilrettelegges som regel for kunder som har individuelle krav til innhold i sitt fakturamottak. Noen leverandører tilbyr å løse alle utfordringer for deg internt. Dette utløser ofte omfattende og dyrt konsulentarbeid.

Logiq formidler denne løsningen uten dyre investeringer. Vi konverterer og formidler i riktig format til mottaker, enten via direkte kundeforhold eller via samtrafikk*. EDI-formidling gjør at kunden kun forholder seg til ett format, som igjen gir raskere og mer kostnadseffektive implementeringer.

Logiq har utviklet flere tilleggsfunksjoner som du vil nyte godt av. Som mottager av handelsdokumenter via Logiq, har du mulighet til å bestille filtre som gjør at vi stopper dokumenter som ikke dekker dine krav. Det blir da sendt en feilmelding til avsenderen. Dette øker datakvaliteten og sparer deg for mye manuell feilsøking. I Customer Portal har du oversikt over alle dine dokumenter, også de stoppede.

 

Over 700 filformater for dokumenter

Logiq har opparbeidet en omfattende kode- og formatbase. Det betyr at vi kan konvertere handelsdokumenter til og fra over 700 formater, samt varianter av disse. For deg betyr dette betydelige besparelser da Logiq ikke tar betalt for formater vi allerede har.

 

Global samhandling med samtrafikk

Har du utenlandske kunder eller leverandører? Vi er en av få leverandører i Norge som kan nå ut til stort sett alle kunder og leverandører globalt. Trafikken ut i verden formidles via samtrafikk, som opptrer med «roaming», likt teleselskapene. Logiq har samtrafikkavtaler med 23 andre meldingsformidlere i Europa.

Vi har 20 års erfaring, og er i dag ledende i Norge på EDI. Kompleksiteten i EDIprosjekter kan være høy. Det kreves omfattende erfaring og gjennomprøvde løsninger for å kunne gjennomføre dette på en kostnadseffektiv måte.

Et flertall av de største bygg-kjedene i Norge, som igjen har hundrevis av leverandører, er gode eksempler på fornøyde Logiq-kunder. Les noen av våre suksesshistorier her.


* Samtrafikk.no er et norsk forum for samtrafikk, som jobber for økt samtrafikk mellom meldingsaktører. Medlemmene håndterer cirka 90 prosent av alle elektroniske handelsdokumenter som utveksles mellom bedrifter i Norge. Samtrafikk.no gjør at nettverket av bedrifter som benytter disse formidlerne knyttes tettere sammen og at forsendelse av e-handelsmeldinger skjer effektivt mellom nettverkene. Dette senker terskelen for bruk av e-handel, gir større utbredelse og større forutsigbarhet for kundene.


Ønsker du å vite mer?

Dersom du vil vite mer om hvordan Logiq kan hjelpe deg å motta dine handelsdokumenter elektronisk, skriv inn ditt navn, selskapet du representerer, telefonnummer og e-post adresse, så kontakter vi deg.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq kan nå tilby alle sine kunder en ny tjeneste - Logiq Dokumentkontroll. Ved å identifisere…

Les mer

LogiqPay Invoice Portal

LogiqPay Invoice Portal

En ny tjeneste for å motta fakturaer i EHF via PEPPOL nettverket - fra leverandører som til nå…

Les mer

EHF Peppol Aksesspunkt

EHF Peppol Aksesspunkt

Velger du Logiq som ditt PEPPOL aksesspunkt gjør vi all jobben for deg. Et aksesspunkt fungerer …

Les mer

Logiq Customer Portal

Logiq Customer Portal

Med Logiq Customer Portal gir vi deg full status og oversikt over alle handelsdokumenter som er s…

Les mer

Postmottak og skanning

Postmottak og skanning

Ønsker du faktura elektronisk direkte inn i ditt økonomisystem, men sliter med at ikke alle kun…

Les mer

Web EDI

Web EDI

De fleste kjedene krever elektronisk behandling av handelsdokumenter. Men ikke alle leverandører…

Les mer