Logiq Loop

Logiq Loop er en portal som gjør det mulig for leverandører å samhandle elektronisk med sine handelspartnere ved å motta ordre, og sende ordrebekreftelser, pakksedler og faktura.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop er en portal som gjør det mulig for leverandører å samhandle elektronisk med sine handelspartnere ved å motta ordre, og sende ordrebekreftelser, pakksedler og faktura.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop er en portal som gjør det mulig for leverandører å samhandle elektronisk med sine handelspartnere ved å motta ordre, og sende ordrebekreftelser, pakksedler og faktura.

En utfordring med digitalisering av innkjøpsprosesser er at ikke alle leverandører har systemer som er modne for full EDI i ordrehåndteringen. Logiq Loop er en webbasert ordreportal som muliggjør slik digitalisering ved at alle leverandører kan motta ordre elektronisk, for deretter å sende ordrebekreftelser, pakksedler og faktura. På denne måten kan leverandøren tilfredsstille behovene til sine kunder.

Hvilken funksjonalitet støttes i Logiq Loop?

 • Leverandør kan motta ordre som EDI, eller som mail med PDF
 • Leverandør kan, basert på mottatt ordre, generere EDI ordrebekreftelse
 • Basert på ordreinformasjon kan leverandøren bygge opp EDI pakkseddel
 • Leverandøren kan sende faktura for leverte ordre på EDI

Tjenesten vil fungere mot alle kunder (ordreutstedere) som er kunder av Logiq.

Hvorfor pakkseddel?

Det har de seneste årene vært et stort fokus i flere bransjer på optimalisering av varemottak. Dette forutsetter at leverandører kan sende en elektronisk pakkseddel som medfølger forsendelsen, og ofte er kravet at denne skal være på nivå 3. Leverandørenes systemer støtter ofte ikke utformingen av slike pakksedler.

Logiq har derfor utviklet denne støtten i Logiq Loop, hvor gyldig pakkseddel kan bygges opp og sendes elektronisk sammen med varene. Tjenesten har også integrasjon mot etikettskrivere, slik at gyldige merkelapper med SSCC informasjon kan skrives ut og festes til varepallen for skanning ved mottak.

Selvstendig eller delvis integrert med EDI-flyt

For leverandører som har støtte for deler av handelsmeldingene vil Loop kunne tette hullene der det er mangler. Kan leverandøren eksempelvis motta EDI ordre, men ikke leverer ordrebekreftelse, så kan Logiq Loop koble seg på ordreflyten og støtte denne prosessen. Leverandøren benytter da portalen kun for å returnere ordrebekreftelse, mens ordre mottas som tidligere til egne systemer.

Tilsvarende kan Logiq Loop benyttes kun for å bygge elektronisk pakkseddel, ved at ordre og ordrebekreftelser går som EDI-meldinger og «arkiveres» i Loop portalen. Disse kan da benyttes videre for å understøtte arbeidet med pakksedler på EDI.

Fordeler for bestilleren

Logiq Loop gjør det mulig for en bestiller å kreve full integrasjon på EDI for alle dokumenttyper i handelsprosessen mot sine leverandører. En slik integrasjon mot leverandørene vil gi store besparelser i form av bedre kontroll og kvalitet på bestillinger.

Bestilleren vil kunne oppnå:

 • Dokumentasjon på hva som er bestilt
 • Bedre datakvalitet og sporbarhet i bestillingene
 • Bekreftelse og dokumentasjon på hva som blir levert
 • Bedre kontroll på leveranse til lager
 • Mulighet for automatisert varemottak
 • Automatisk fakturamatching og godkjenning basert på ordre og ordrebekreftelser

Fordeler for leverandøren

Med Logiq Loop slipper leverandører kostbare implementasjonsprosjekter for å støtte handelens krav til elektronisk flyt på ordredokumentene. Med Logiq Loop får leverandøren:

 • En rask oppstart uten krav til investering
 • Redusert IT-kompleksitet
 • En kostnadseffektiv løsning med lave og forutsigbare kostnader
 • En skybasert løsning med webportal (krever ingen lokal installasjon, backup eller hardware)

I tillegg er løsningen bygget på en solid plattform som benyttes av mange av de største kjedene i Norge.

Bli kunde!

Registrer deg her for å bli kunde på denne tjenesten fra Logiq. 

 E-invoice Compliance

E-invoice Compliance

Logiq Compliance hjelper deg å håndtere nye nasjonale regler for mva-rapportering.

Les mer

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom…

Les mer

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjeneste for å sende faktura i EHF via Peppol nettverket - for leverandører som ikke ellers …

Les mer

Logiq Innsikt

Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Les mer