Logiq Loop

Logiq lanserer en portal som gjør det mulig for leverandører å kunne motta ordre, sende ordrebekreftelse og pakkseddel på nivå 3.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq lanserer en portal som gjør det mulig for leverandører å kunne motta ordre, sende ordrebekreftelse og pakkseddel på nivå 3.

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq lanserer en portal som gjør det mulig for leverandører å kunne motta ordre, sende ordrebekreftelse og pakkseddel på nivå 3.

Norsk byggevarehandel har i mange år jobbet for å effektivisere og digitalisere sine bestillings- og logistikkprosesser mot leverandørene. De har ønsket å kunne bestille  elektronisk på EDI og kunne motta svar med elektronisk ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura tilbake.

Logiq har vært en sentral aktør i dette arbeidet og er den aktøren i Norge som har størst kunnskap om dette området.

Fokus på pakkseddel

Nå settes fokus på varemottak og pakkseddel fra byggevarehandelen, og det er store besparelser som kan gjøres ved å optimalisere denne prosessen. For at varemottak skal kunne optimaliseres må det sendes en avansert elektronisk pakkseddel som medfølger forsendelsen, det vil si at den må være på nivå 3. Det kan være en stor og omfattende oppgave for leverandørene til byggevarehandelen å utvikle støtte for dette i egne systemer, og svært få bedrifter slik systemstøtte i dag.

Logiq har derfor utviklet en løsning hvor leverandørene selv kan bygge opp en gyldig pakkseddel. Pakkseddelen kan deretter sendes elektronisk sammen med varene. Tjenesten har også integrasjoner mot etikettskrivere, slik at gyldige merkelapper kan skrives ut og klistres på varepallen for skanning ved mottak.

Løsningen er svært fleksibel og tett knyttet til den eksisterende EDI-flyten hos Logiq. For leverandører som ikke har støtte i egne systemer, vil Loop tilfredsstille kravene fra kunden om elektronisk samhandling. Dette vil muliggjøre en 100% digital flyt av handelsmeldinger – selv når en ikke har systemer i eget hus som kan håndtere dette.

Samtidig ønsker vi å framheve viktigheten av å få opp dokumentflyten på EDI i egne systemer, da det vil være mer effektivt når volumene er store.

Hva er mulig?

 • For leverandører som ikke kan motta ordre på EDI, nå kan de gjøre det direkte her
 • Dersom en leverandør kan motta ordre som EDI, men ikke sende ordresvar tilbake som EDI, vil man i Logiq Loop finne en kopi av ordren og returnere et ordresvar som kan sendes som EDI
 • Når leverandøren kan sende ordresvar, vil man med Loop kunne videreutvikle et manuelt ordresvar til en pakkseddel på nivå 3
 • Tjenesten tar hensyn til SSCC nummer og vil være integrert mot flere etikettskrivere
 • Dersom det er påkrevd at leverandøren skal motta ordre via Peppol, så kan de via Logiq Aksesspunkt også motta slike ordre i Logiq Loop
 • Leverandøren kan også sende ordresvar til mottagere i Peppol via tjenesten

Tjenesten vil fungere mot alle kunder (ordreutstedere) som er kunder av Logiq. 

Denne tjenesten vil bidra til å øke effektiviseringen i norsk byggevare ytterligere!

 

Bli kunde!

Registrer deg her for å bli kunde på denne tjenesten fra Logiq. 

 

Fordeler for bestilleren

Logiq Loop gjør det mulig for bestilleren å kreve full integrasjon på EDI på alle dokumenttyper mot sine leverandører. Å ha en full EDI implementasjon mot sine leverandører vil gi en stor besparelse i form av bedre bestillinger.

 • Dokumentasjon på hva som er bestilt
 • Bedre datakvalitet og sporbarhet i bestillingene
 • Automatisk bekreftet dokumentasjon på hva som blir levert
 • Trenger bare å håndtere avvik
 • Bedre kontroll på leveranser til lager
 • Mulighet for automatisk varemottak
 • Automatisk fakturamatch og godkjenning til betaling
 • Match mot ordrebekreftelsen, som gir mindre avvik
 • Bedre oversikt – ordrereserve og dokumentasjon

 

Fordeler for leverandøren

Med Logiq Loop kan leverandøren slippe unna dyre implementasjonsprosjekter for å støtte handelens krav til elektronisk flyt på ordredokumentene. Spesielt kan utviklingen av pakkseddel på nivå 3 i egne systemer  være ressurskrevende og dyrt, og her vil det potensielt være svært store besparelser.

Logiq Loop muliggjør direkte integrasjon mot alle kjeder som bruker denne tjenesten.Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom…

Les mer

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjeneste for å sende faktura i EHF via Peppol nettverket - for leverandører som ikke ellers …

Les mer

Logiq Innsikt

Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Les mer