Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Logiq Innsikt

Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Logiq Innsikt

Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Ved å bruke Logiq til fakturaer har dere nå mulighet til å få en unik innsikt i deres egne kjøp og salg. En faktura er ikke bare en faktura, det er dokumentasjon på en handelstransaksjon som igjen dokumenterer varer som ble brukt til noe. Der ligger også prisene, som er en del av en totalkostnad.

Det finnes mange definisjoner på BI (Business Intelligence); men den viktigste er at det er beslutningsstøtte på bakgrunn av data. Dagens løsninger gjør det mulig for alle å ta riktige valg på bakgrunn av analyser på pålitelige data. Fakturaene er derfor fasiten på deres innkjøp og salg.

Med Logiq Innsikt, vår versjon av BI, bruker vi teknikker og verktøy for å utnytte data til å gi mer meningsfull informasjon, som understøtter forretningsforståelse og beslutningsstøtte.

 

Faktura via Logiq muliggjør innsikt

Ved at alle inngående og utgående fakturaer går via Logiq, har dere nå muligheten til å utnytte dette datagrunnlaget. Da kan en oppnå en høyere innsikt basert på informasjonen som allerede finnes.

 • Har vi oversikt over alle våre innkjøp?
 • Har vi innsyn i alle bestillinger som blir gjort i de forskjellige prosjektene?
 • Benyttes rammeavtalene som forventet av kjedemedlemmene?
 • Har vi oversikt over hvilke varer som selger mest i de forskjellige landsdelene?
 • Har vi statistikk over kjøpemønsteret til de forskjellige kundene? Når er det hensiktsmessig å promotere spesielle varer og ha kampanjer?

Bakgrunnen for innsikten er å utnytte verdien av gode data, som allerede ligger i fakturastrømmen. Nettopp derfor er kvaliteten på dataene i løsningen avhengig av at aktuelle transaksjoner blir behandlet av Logiq, og at de inneholder tilstrekkelig informasjon.

 

2 nivåer av innsikt

God business intelligence er når alle brukerne av data får presentert den informasjonen de ønsker, på deres foretrukne format. Logiq Innsikt kan leveres på 2 nivåer. Enten som strukturerte filer, eller som en løsning i Power BI som dere selv står fritt til å videreutvikle sammen med våre partnere.

 

Innsikt nivå 1

Nivå 1 gir tilgang til et API der dere kan hente ned deres data fra Logiqs database for å bruke dette i egne rapporterings- eller BI-verktøy. Denne funksjonen returnerer en strukturert fil pr. dokument som ligger i datanavet. Dette nivået brukes gjerne som ekstra datakilde til deres eksisterende løsning.

Innsikt nivå 2

Nivå 2 gir tilgang til en fullversjon av Power BI hvor Logiq leverer 4 standard rapporter. Disse rapportene kan tilpasses og berikes av kundene etter eget ønske. Nye rapporter kan også bygges og andre datakilder kan tas inn for å berike modellen enda mer. Dette nivået tar bort behovet for store investeringer i en egen løsning.

 


 

Dette vil jeg vite mer om!

Vil du vite mer om Logiq Innsikt, vår versjon av Business Intelligence? Skriv inn ditt navn, hvilket selskap du representerer, telefonnummer og e-post adresse, så kontakter vi deg.

   

  Logiq Loop

  Logiq Loop

  Logiq lanserer en portal som gjør det mulig for leverandører å kunne motta ordre, sende ordreb…

  Les mer

  Logiq Dokumentkontroll

  Logiq Dokumentkontroll

  Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom…

  Les mer

  LogiqPay Fakturasalg

  LogiqPay Fakturasalg

  LogiqPay Fakturasalg er en helautomatisert tjeneste som hjelper din bedrift med å få bedre likv…

  Les mer

  LogiqPay Invoice Portal

  LogiqPay Invoice Portal

  En ny tjeneste for å motta fakturaer i EHF via Peppol nettverket - fra leverandører som til nå…

  Les mer