Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom automatisk korreksjon og avvikshåndtering optimaliseres dokumentflyten inn til din bedrift.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom automatisk korreksjon og avvikshåndtering optimaliseres dokumentflyten inn til din bedrift.

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll reduserer det manuelle arbeidet med innkommende handelsdokumenter. Gjennom automatisk korreksjon og avvikshåndtering optimaliseres dokumentflyten inn til din bedrift.

Opplever du at håndteringen av elektronisk ordre, ordrebekreftelse eller faktura er tidkrevende og manuell?
Mottar du ofte dokumenter med avvik eller mangelfull informasjon?

Til tross for at elektronisk datautveksling har digitalisert innkjøp og fakturering er det ofte manuelle rutiner som sikrer kvaliteten i de innkommende dokumentene. Årsaken er at både faktura- og ordredokumenter forventes å inneholde informasjon som ikke er påkrevd i lovgivningen, men som mottaker ønsker å ha med for å forenkle den interne behandlingen.

Eksempelvis kan man ønske å kontrollere:

  • Inneholder dokumentet et gyldig prosjektnummer?
  • Er denne leverandøren godkjent? Har leverandøren tillatelse til å bestille på dette prosjektet?
  • Inneholder dokumentet informasjon om hvilken butikk som skal motta ordren?
  • Er innkjøpsordrenummer utfylt?
  • Er referanser utfylt korrekt?

 

 

Optimalisert dokumentflyt med Logiq Dokumentkontroll

Logiq Dokumentkontroll er en skytjeneste som inspiserer innkommende dokumenter før de når din bedrift. Gjennom innovativ teknologi automatiseres mottaket av dokumenter, og avvik avdekkes basert på dine regler og behov.

Mange avvik kan korrigeres automatisk av algoritmene i Logiq Dokumentkontroll. Det korrigerte dokumentet kan da sendes til dine interne systemer for videre behandling.

Dersom dokumentet inneholder feil eller mangler som ikke kan korrigeres, kan dere selv legge premissene for hvordan avviket skal håndteres:

  • Dokumentet kan stoppes og gjøres tilgjengelig i Logiq Customer Portal. Her kan du selv korrigere informasjonen før det sendes videre til dine systemer.
  • Dokumentet kan stoppes og avsender varsles. Dette gir avsender informasjon om hvilke krav din bedrift har til denne typen dokumenter, og de må korrigere dokumentet i en portalløsning før det sendes på nytt.
  • Dokumentet kan sendes gjennom med markering av hva som er feil. Avsender vil varsles om feilene, med en oppfordring om at dette ønskes utbedret i fremtidige dokumenter.

Resultatet er en betydelig reduksjon av manuelt arbeid og en optimalisert dokumentflyt inn til din bedrift.

 

Tjenesten er tilgjengelig for kunder som benytter Logiq som EDI-leverandør for å motta handelsdokumenter.E-invoice Compliance

E-invoice Compliance

Logiq Compliance hjelper deg å håndtere nye nasjonale regler for mva-rapportering.

Les mer

Logiq Loop

Logiq Loop

Logiq Loop er en portal som gjør det mulig for leverandører å samhandle elektronisk med sine h…

Les mer

Loop Invoice

Loop Invoice

En tjeneste for å sende faktura i EHF via Peppol nettverket - for leverandører som ikke ellers …

Les mer

Logiq Innsikt

Logiq Innsikt

Med Logiq Innsikt er det nå mulig å få en unik innsikt i deres kjøp og salg.

Les mer