Begynn å sende e-fakturaer til Sonepar

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering for Sonepar

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr d.d. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Dersom dere ikke har mulighet å sende eFaktura, kan PDF inntil videre tas imot via: lev.faktura@sonepar.no

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer:
  • Ordrenummer: 6 siffer (numeriske tegn)
I mangel av ordrenummer som ovenfor, må informasjon om prosjektnummer eller kontaktperson hos Sonepar oppgis som referanse.

Adressering Norge

Peppol: Sonepar Norge AS, org.nr 962218288

Peppol id: 0192:962218288

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon:

For spørsmål til Sonepar Norge AS, kontakt:

Web: sonepar.no

Mail: glenn.birkeland@sonepar.no

Tlf: 98 84 26 87


Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg

Mail: servicedesk@logiq.no