Informasjon til deg som leverandør

Proff1 Montasjemateriell går over til elektronisk fakturering
01.05.2022

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Proff1 Montasjemateriell Larvik, Drammen og Tønsberg

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørs fakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

 

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta i mot elektroniske fakturaer i andre formater. Vi vil  fortsatt også motta fakturaer på PDF. Disse sendes til faktura@proff1.no

Proff1 Montasjemateriell selskaper som mottar e-fakturaer

Proff1 Montasjemateriell Larvik AS

Organisasjonsnummer: 925 976 148
Peppol id: 0192: 925976148
GLN nr: 7080004278684


Proff1 Montasjemateriell Drammen AS

Organisasjonsnummer: 828 619 292
Peppol id: 0192: 828619292
GLN nr: 7080004278691

Proff1 Montasjemateriell Tønsberg AS

Organisasjonsnummer: 982 213 045
Peppol id: 0192: 982213045
GLN nr: 7080004277595

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.  

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer:

  • ordrenummer: 4-6 siffer (numeriske tegn)


I mangel av ordrenummer som ovenfor, må informasjon om prosjektnummer eller kostnadssted oppgis som referanse. Prosjektnummer er foretrukket fremfor kostnadssted.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon:

For spørsmål til Proff1 Montasjemateriell Larvik AS, kontakt: Lise Lotte Henden
Web:
www.proff1.no

Mail: lise.lotte@proff1.no

Tlf:     33 38 18 90/48259301


 

For spørsmål til Proff1 Montasjemateriell Drammen AS, kontakt: Elin Svendsrød

Web: www.proff1.no

Mail: elin@proff1.no

Tlf:     33 38 18 90/962 33 883


 

For spørsmål til Proff1 Montasjemateriell Tønsberg AS, kontakt: Elin Svendsrød
Web:
www.proff1.no

Mail: elin@proff1.no

Tlf:     33 38 18 90/962 33 883