Begynn å sende e-faktura til Diamantboring Unicon AS

Informasjon til deg som leverandør
Diamantboring Unicon AS har gått over til elektronisk fakturering
01.05.2022

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Diamantboring Unicon AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørs fakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

 

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta i mot elektroniske fakturaer i andre formater. Vi vil fortsatt også motta fakturaer på PDF. Disse sendes til faktura@diamantboring.no

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.  

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer:

  • ordrenummer: 4-6 siffer (numeriske tegn)


I mangel av ordrenummer som ovenfor, må informasjon om prosjektnummer eller kostnadssted oppgis som referanse. Prosjektnummer er foretrukket fremfor kostnadssted.

Adressering Norge

Peppol:           Diamantboring Unicon AS, org.nr 952269321

Peppol id:       0192: 952269321

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon:

For spørsmål til Diamanboring Unicon AS, kontakt: Line Østlie
Web:
www.diamanboringas.no

Mail: line@diamantboring.no

Tlf:     69 36 03 73 / 91 87 37 69

 

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.no