Informasjon til deg som leverandør til Dedicare

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.


Dersom dere ikke har mulighet å sende eFaktura, kan PDF inntil videre tas imot via: lev@dedicare.no

Inneholdskrav

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt.

Fakturaen skal inneholde vår kontaktperson:
  • Bestillers – eller bemanningskonsulentents navn

Adressering Norge:

Dedicare AS, org.nr 982529786

Peppol-ID: 0192:982529786


Dedicare Management AS, org.nr 926097555

Peppol-ID: 0192:926097555


Dedicare Doctor AS, org.nr 983077196

Peppol-ID: 0192:983077196

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon

For spørsmål til Dedicare, kontakt:
Web: https://www.dedicare.no/kontakt/
Mail: faktura@dedicare.no
Tlf: 74 80 40 70

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:
Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.no