Informasjon til deg som leverandør til Car-o-liner

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Car-o-Liner Norge AS

Car-o-Liner Norge  AS går over til elektronisk fakturering 2024-05-01

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektroniske fakturaer fra våre leverandører. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere i dag ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Dersom dere ikke har mulighet å sende elektroniske fakturaer, kan PDF inntil videre tas imot via e-post adresse.

Fakturaer som vedlegg til e-post:

– Sendes til faktura@car-o-liner.no

Innholdskrav:

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt:

Fakturaen skal inneholde navn på bestiller

Adressering Norge:

Car-o-Liner Norge AS , org.nr 812113232 (ELMA)

Peppol id: 0192: 812113232

Kontakt oss ved spørsmål og behov for ytterligere informasjon:

For spørsmål til Car-o-Liner, kontakt:

Mail: office@car-o-liner.se
Tlf
: +47 33 43 02 70

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: www.logiq.no/kontakt_oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.no