Begynn å sende e-fakturaer til Autronica Fire and Security AS

Informasjon til deg som leverandør
Autronica Fire and Security AS går over til elektronisk fakturering
fra 19.09.2022

 Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Autronica Fire and Security AS 

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning. 

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta imot fakturaer på PDF fortsatt. Disse sendes til invoice.autronica.no@carrier.com.

Krav til fakturainnhold

For at vi skal kunne behandle deres elektroniske fakturaer, må et av kravende nedenfor være oppfylt. 

Fakturaen skal inneholde vårt ordrenummer: 

  • ordrenummer: 8-10 tegn Eks: OP 2243XXXX 
  • ordrenummer 8 tegn Eks: MF-XXXXX 

I mangel av ordrenummer som ovenfor, skal fullt navn på bestiller oppgis. 

Adressering Norge: 

Peppol: Autronica Fire and Security AS, org.nr NO 979975503 MVA 

Peppol id: 0192: 979975503 

Har du spørsmål?

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon:

For spørsmål til Autronica Fire and Security AS, kontakt:

Web: autronicafire.com/no

Mail: ehf.autronica.no@carrier.com

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/ 

Mail: servicedesk@logiq.no