eFaktura Nettbank og Fakturahotell

Gjennom sitt nyutviklede Fakturahotell kan Logiq tilby en helhetlig løsning for fakturadistribusjon med høy sikkerhet og fleksibilitet - til konkurransedyktige priser.

eFaktura Nettbank og Fakturahotell

eFaktura Nettbank og Fakturahotell

Gjennom sitt nyutviklede Fakturahotell kan Logiq tilby en helhetlig løsning for fakturadistribusjon med høy sikkerhet og fleksibilitet - til konkurransedyktige priser.

eFaktura Nettbank og Fakturahotell

eFaktura Nettbank og Fakturahotell

Gjennom sitt nyutviklede Fakturahotell kan Logiq tilby en helhetlig løsning for fakturadistribusjon med høy sikkerhet og fleksibilitet - til konkurransedyktige priser.

Med eFaktura mottar kundene ferdig utfylte fakturaer rett i sin nettbank, i stedet for som et brev i postkassa. Logiq tilbyr nå også et godkjent Fakturahotell. Det betyr at vi kan håndtere lagring og presentasjon av fakturadetaljer for dere som er avsendere av fakturaene. Dere får enkelt tilgang i Logiq sin egen Customer Portal.

 

Fordeler med eFaktura

Det er flere kostnadsbesparende fordeler knyttet til eFaktura.

  • Reduserte utgifter og medgått tid til print, pakking, forsendelse og etterbehandling.
  • Når kundene mottar fakturaen direkte i nettbanken i stedet for i posten er alt som trengs en bekreftelse. Du øker derfor sannsynligheten for å få betaling fra kundene dine innen betalingsfristen.
  • Med denne løsningen har du tilgang til samtlige av bedriftens kunder som benytter nettbank.
  • 9 av 10 kunder ønsker eFaktura (kilde).
  • Med eFaktura sparer du miljøet for unødvendig papirbruk!

 

eFaktura 2.0

Et nytt konsept i nettbanken er Ja Takk til alle. Dette er en automatisk avtaleinngåelse som tilbys av alle banker.

Når en leverandør tilbyr eFaktura, vil mottakeren få mulighet til å manuelt opprette eFaktura-avtale etter at betalingen er registrert. Når Ja Takk til alle er aktivert vil eFakturaavtalene automatisk opprettes, og neste faktura vil leveres som eFaktura i nettbanken. I motsetning til eFaktura 1.0, hvor det har vært krav om at hver enkelt avtale må inngås mellom sender og mottaker av fakturaene.

Man ser nå at stadig flere privatpersoner aksepterer eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør faktureringen mer effektiv og billigere, samtidig som det forbedrer likviditeten og kundeopplevelsen.

 

Godkjent Fakturahotell

Dersom du velger Logiq som formidler av eFaktura, tilbyr vi nå også et godkjent Fakturahotell. Dette er en tjeneste som tidligere har vært levert via Nets.

Som fakturautsteder trenger du derfor bare å forholde deg til én leverandør for å sende eFaktura til dine privatkunder. Du slipper å logge inn opplysninger flere steder, og har direkte tilgang til Fakturahotellet via Logiq Customer Portal. Der har du full kontroll over alle produserte fakturaer i henhold til avtalt lagringstid, også eventuelle B2B kunder.

Logiq sitt Fakturahotell blir også rimelige for dere. I vårt Fakturahotell lagres visningskopien slik at din kunde kan åpne denne direkte fra nettbanken. Til motsetning fra tidligere betaler du bare én gang, uansett hvor mange ganger kunden åpner fakturaen.

 


Dette vil jeg vite mer om!

Vil du vite mer om hvordan Logiq kan hjelpe deg med løsninger for eFaktura og Fakturahotell? Skriv inn ditt navn, selskapet du representerer, telefonnummer og e-post, så kontakter vi deg.