Tools AS

Tools AS

Med Logiq har vi fått en kunnskapsrik og effektiv samarbeidspartner.

 

Tools opplever Logiq som en kunnskapsrik samarbeidspartner med rask respons ved henvendelser.

 

En mer lønnsom hverdag

Tools’ forretningsidé er å gjøre deres kunders hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom. De stilte seg da spørsmålet «hvordan kan IT bidra til å gjøre våre kunders hverdag enklere og mer lønnsom?»

Der Tools tidligere hadde mange punkt-integrasjoner med kunder gikk de i gang med et prosjekt sammen med Logiq. Konverteringen fra gammel til ny løsning i etableringsprosjektet var både rimelig og effektivt, i følge Ellen Langseth, IT-sjef i Tools. Innen kort tid var mange av kundene over på denne nye løsningen.

I dag bruker Tools Logiq som samarbeidspartner i alle nye prosjekter. Både på dialog med kunde, leverandør og for konvertering av inngående/utgående format. «Vi opplever at vi man får større gjennomslagskraft i prosjekter ved å jobbe sammen», sier Ellen Langseth.

Tools opplever at de får rask respons ved henvendelser og at Logiq er en kunnskapsrik samarbeidspartner. Ved nye prosjekter er det kort ledetid for å få tildelt ressurser. I motsetning til andre er Logiq en «liten» leverandør med nærhet til sine kunder, og markedet generelt.

 

Med Logiq Aksesspunkt

For Tools har overgangen til dokumenthåndtering via Logiq Aksesspunkt gitt mye positivt tilbake.

Tidligere hadde de utfordringer med intern utvikling, forbedring og vedlikehold knyttet til håndtering av nye versjoner av elektroniske formater. Det var både tid- og ressurskrevende.

De har fått frigjort ressurser til å utnytte nye muligheter og løsninger. De har også konkret kunnet redusere vikar-bruken betraktelig og kunnet frigjøre deler av årsverk. På regnskapsavdelingen har de frigjort 2 årsverk bare på innføringen av EHF via PEPPOL med Logiq Aksesspunkt.

 

Der det tidligere var et virvar av veier ut fra Tools til leverandører og kunder er det nå kun én hovedvei – via Logiq.

 

Mindre papir, mer digitalt

Tools flyttet all sin fakturaprint til Logiq med sin samarbeidspartner for print. Men mer og mer av det som tidligere er blitt sendt til print av utgående faktura blir nå sendt via PEPPOL som EHF.

Et prosjekt har vært å etablere utgående elektronisk purring fra egen ERP via Logiq til ekstern print.

Ellen Langseth kan bekrefte at de har hatt store besparelser i portoutgifter ved å sette ut print av faktura og purringer til Logiqs samarbeidspartner for print. De kan ikke oppgi konkrete tall, men har kunnet redusere vikarbruken betraktelig.

 

Om Tools

Tools AS er en del av Momentum Group AB og børsnotert på Stockholmsbørsen. Norges ledende leverandør av varer og tjenester til industri, offshore, bygg og anlegg, samt offentlig forvaltning. De dekker yrkesfolks behov av verktøy og forbruksmateriell.