SEB Kort Bank AB

SEB Kort Bank AB

Med Logiq er kvalitet, sikkerhet, EDI-kompetanse og en god kundesupport blant de viktigste kriteriene vi la vekt på.

 

SEB Kort AB leverer betalingsløsninger med varemerkene Eurocard og Diners Club reisekonto. Vi har blitt ganske store på elektronisk fakturering mot våre firmakunder. Det er ved faktureringen av disse kundene vi skal benytte Logiqs tjenester. Dette uttaler Arnfinn Myhrer Kristiansen, som er løsningssjef innenfor SEB konsernet.

 

Løsninger for å redusere tid

Arnfinn Myhrer Kristiansen fortsetter: «Løsningene våre skal hjelpe kunder å redusere tid brukt på administrasjon og manuelle prosesser. Stadig flere av våre kunder går derfor fra fakturering på papir til elektronisk fakturering.»

 

Når vi skal velge en ny, ekstern leverandør til å distribuere fakturaer i det nye europeiske Peppol formatet, så er kvalitet, sikkerhet, EDI-kompetanse og en god kundesupport blant de viktigste kriteriene vi la vekt på.

Arnfinn Myhrer Kristiansen, SEB, og Trine Storberget, Logiq.
Arnfinn Myhrer Kristiansen, SEB, og Trine Storberget, Logiq.

 

Høyt fokus på sikkerhet

SEB Kort AB er det ledende kortselskapet i Norden, og et heleid datterselskap innen SEB konsernet. Som bank har SEB naturlig nok svært høyt fokus på at IT sikkerhet og informasjonssikkerhet er ivaretatt i alle ledd, både internt og eksternt, og kravene våre til en ny leverandør står i stil med dette.

Logiq tilfredsstiller våre krav til dette, og har vist seg leve opp til lovnader om en kompetent og rask kundesupport i forbindelse med oppstarten av samarbeidet.

SEB Kort ser derfor frem til å utøke dette samarbeidet med Logiq AS fremover, uttaler Arnfinn Myhrer Kristiansen i SEB Kort AB.

Arnfinn Myhrer Kristiansen, SEB, og Trine Storberget, Logiq.

 

Logiq Aksesspunkt

I første omgang går SEB i gang med utgående fakturaer via Peppol. Logiq har siden Peppol kom i gang i Norge i 2012 hatt fokus på dette som kunnskapsområde.

Logiq er også godkjent som et «Best Practice» aksesspunkt av Difi. Et godkjent Best Practice-aksesspunkt oppfyller Difis krav til gode rutiner ved håndtering av filer, registrering av nye mottakere i ELMA og informasjonsoverføring til brukeren.

 

Om SEB Kort Bank AB

SEB Kort Bank AB er det ledende kortselskapet i Norden og et heleid innen SEB konsernet. Det er rundt 650 medarbeidere og virksomheten er lokalisert i Sverige, Finland, Danmark og Norge. Foruten deres egne varemerker arbeider de også med andre velkjente varemerker i flere samarbeid.

Om Eurocard

Eurocard utstedes og administreres av SEB Kort Bank AB. De er et kortselskap i det nordiske markedet for privat- og bedriftskort, og jobber for at bedrifter og enkeltpersoner skal kunne foreta betalinger på en måte som er trygg, effektiv og enkel.