Optimera: «Logiq ga oss stålkontroll»

Optimera: «Logiq ga oss stålkontroll»

«Optimera skal alltid være i forkant. Logiq har den nødvendige erfaring og kompetanse til å være med å utvikle morgendagens digitale løsninger mht elektronisk dokumenthåndtering.»

Logiq er tjenesteleverandør for Norges største byggevarehandelskjede, Optimera. Vi håndterer all utgående trafikk samt print, og har siden starten også overtatt all inngående trafikk av elektroniske handelsdokumenter ved også å være deres inngående aksesspunkt.

Ende-til-ende kontroll på fakturaflyt

«Optimera hadde dårlig kontroll på utgående faktureringsrutiner, noe som medførte mye manuelt arbeid og lange og tidkrevende prosesser. Sammen med Logiq gjennomførte vi et profesjonelt prosjektløp der vi identifiserte muligheter og utfordringer, og designet løsninger basert på våre behov.»

Optimera hadde en målsetning da de inngikk prosjektet med Logiq, «det skal aldri skje at kunder ikke får faktura».  Med det ønsket de også en ende-til-ende kontroll på fakturaflyten. Prosjektet som ble gjennomført er beskrevet som svært vellykket som følge av et godt samarbeid underveis i prosessen. Suksesskriterier som trekkes frem er blant annet a det hele veien var stor involvering fra både kunden og underleverandør, samt dedikerte ressurser i prosjektorganisasjonen.

Logiq er nå en viktig strategisk samarbeidspartner for Optimera. Vi har fått stålkontroll på transaksjonene gjennom hele verdikjeden, med trafikklys og kvitteringsløsninger som gjør at vi ligger i forkant av kundene. All trafikk skal etter hvert gå via Logiq, det er effektivt, kostnadsbesparende og trygt.

Optimera skal alltid være i forkant. Logiq har den nødvendige erfaring og kompetanse til å være med å utvikle morgendagens digitale løsninger mht elektronisk dokumenthåndtering. Samarbeidet med Logiq er tilnærmet unikt, og jeg kan trygt anbefale Logiq som en svært kompetent og profesjonell partner innen sitt område.» Runar Halvordsrud, IT Direktør, Optimera

Om Optimera

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør med 140 utsalgssteder, 2000 ansatte og nærmere 7 milliarder i omsetning. Virksomheten innbefatter Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk og kjedene Montér og Byggi. Optimera er en del av det internasjonale konsernet Saint-Gobain som har 193000 medarbeidere i 64 land og er Europas største distributør av byggevarer.

For mer informasjon, se www.optimera.no