Flexit: 20 år med elektronisk handel

Flexit: 20 år med elektronisk handel

For mer enn 20 år siden signerte Flexit en avtale med Logiq om leveranse av EDI, og ble med det kunde nummer 1 i våre systemer.

At dette fremdeles er et godt og blomstrende samarbeid er, ifølge dem selv, ingen tilfeldighet.

Om Flexit

Flexit er en av Nordens ledende leverandører av energieffektive produkter og tjenester som bidrar til bedre inneklima i boliger og næringsbygg, i et krevende nordisk klima. Konsernet har i dag 260 ansatte i Norge og Sverige, og omsatte i 2020 for ca. 649 millioner NOK. Vi er inne i en spennende fase der det grønne skiftet, skjerpede energikrav og digitalisering er viktig i utviklingsarbeidet. Flexit utvikler, produserer og markedsfører energieffektive produkter, tjenester og løsninger for bedre inneklima i boliger og næringsbygg.

Fremtidens boliger og næringsbygg skal bruke mindre energi til oppvarming. Flexit sitt mål er å bidra til dette, uten at det skal gå på bekostning av et godt inneklima. Et godt inneklima forebygger sykdommer og bidrar til god helse og trivsel.

Illustrasjon av Flexit ventilasjon

 

 

En pioner innen elektronisk handel

På 90-tallet var det ingen selvfølge å utveksle handelsdokumenter elektronisk. Til tross for at teknologien var etablert foregikk fremdeles mye handel via telefon, fax eller postgang. For ventilasjonsbedriften Flexit fra Ørje i Østfold var imidlertid digitalisering av ordreflyten en viktig brikke for å effektivisere virksomheten og optimalisere ordreprosessen som grunnlag for videre vekst.

 

Et godt samarbeid etableres

Samarbeidet ble påbegynt i 2000, da Flexit og Byggmakker gjennom sin felles samarbeidspartner Logiq etablerte den første heldigitale ordre- og fakturaflyten mellom de to bedriftene. Ordre kunne nå sendes direkte fra Byggmakker sine systemer, og ble mottatt og bekreftet i Flexit sine systemer. Videre ble faktura sendt digitalt fra Flexit til Byggmakker.

Basert på erfaringer fra dette prosjektet bestemte Flexit seg for å heve ambisjonene og etablere en digital kontaktflate mot alle sine bedriftskunder i det som er kjent som «order-to-cash» prosessen. Dette fordret imidlertid at de kunne motta og sende dokumenter fra sine systemer på ett format, og ikke måtte tilpasse seg de ulike formatene som kundene benyttet. Logiq var også løsningen på denne utfordringen, og et godt samarbeid var etablert.

 

Digital dokumentflyt med Logiq

Flexit benytter i dag Logiq som EDI-leverandør for ordreprosessen, samt for både inngående og utgående faktura. Begge selskaper har hatt en god vekst gjennom de 20 årene med samarbeid, og Logiq har hele veien kunnet levere løsninger tilpasset samtiden.

Logiq har også vært tilpasningsdyktige når det kommer til endringer hos Flexit. Et eksempel på dette er da Flexit valgte å bytte ERP-system til Microsoft Dynamics 365 i 2020, hvilket medførte at de måtte endre formatene på både ordre- og fakturadokumenter.

 

Oppgraderingen til D365 var et stort prosjekt for oss. Samarbeidet med Logiq var utmerket, og de var avgjørende for at overgangen til nytt system fungerte så bra med hensyn til elektronisk dokumenthåndtering.

Hege Bakker Torp, Flexit

 

Gjennom årene har det også tilkommet nye tjenester. Blant annet er det satt opp e-fakturautsendelse til privatpersoner, og tilknytning til Peppol-nettverket for å sende og motta faktura til og fra bedrifter verden over. Det er også bygget inn en løsning for sluttkunder som abonnerer på ventilasjonsfilter, hvilket effektiviserer utsendelsen av periodiske fakturaer. «Logiq håndterer store mengder fakturaer for oss i forbindelse med vårt filterabonnement”, sier Bakker Torp.

 

En løsning for fremtiden

Det er nå lagt et solid fundament for et langvarig og godt samarbeid mellom Flexit og Logiq, og det er ingen tilfeldighet at Flexit fremdeles er kunder etter 20 år. De understreker viktigheten av at Logiq har inngående kjennskap til bransjen og deres kunder, samt at de har høy EDI-kompetanse, er løsningsorienterte og har en svært god kundeservice.

Begge selskaper er i sterk vekst og leverer stadig nye og bedre løsninger. Optimaliseringen av dokumentflyten har gitt store besparelser, og har i tillegg gitt Flexit en solid kontroll på bestillinger og fakturering.

 

Det er i ordrebehandlingsprosessen vi har sett de største besparelsene, men også Logiq sin håndtering av store mengder inngående og utgående fakturaer gir oss besparelser og kontroll

Hege Bakker Torp

 

 

Ønsker dere å digitalisere deres ordre- og fakturaflyt som Flexit?

Vårt team hjelper dere! Kontakt oss for mer informasjon.