Byggmakker AS

Byggmakker AS

Byggmakker er en av Logiqs første kunder, og har av den grunn alltid vært en spesielt nær og viktig kunde.

Byggmakker er ledende innen elektronisk samhandling i bransjen

Kristin Haugland, EDI IT ansvarlig på Byggmakker, sier at de forsøker å jobbe elektronisk i alle ledd i alle prosesser. I dag er Byggmakker 100% oppe på EDI faktura fra leverandør, 95% på EDI faktura ut til kunde. Andel bestillinger og bekreftelser på EDI har hatt en betydelig økning de siste tre år. Alt fra 20-100% bestilles og bekreftes på EDI, avhengig av kvalitet på masterdata, og type varer hos leverandør.

Samarbeid med Servicedesk

Kristin Haugland sier videre at Logiq er raske og profesjonelle i sin bistand hos både medlemmer og leverandører. Dette kommer frem når det kan være behov for teknisk hjelp med både filinnhold, filforsendelser og mottak av filer. Og etter mange år som kunde har det oppstått svært god kommunikasjon og samarbeid på telefon og e-post mellom Byggmakker og Logiqs Servicedesk, som sitter med første- og andrelinje support.

De kjenner til kjente problemstillinger, kan informere om Byggmakkers strenge krav og ønsker for at filutvekslingen skal være tilfredsstillende. Logiq har dessuten utført flere vellykkede prosjekter med leverandørrekruttering sammen med Byggmakker. Med en sentral fakturahåndtering og desentral ordre- og ordresvarhåndtering gjør det oppsettet svært komplekst, noe som krever god forståelse og kunnskap.

Besparelser

Konkrete tall for besparelser kan de ikke gi etter all denne tiden, men Kristin Haugland sier det ikke er vanskelig å forestille seg at besparelsene er store ved automatisering i alle ledd, et prosjekt som har pågått over mange år hvor Logiq har vært en sentral del.

«Sluttkunden virker også mer opptatt av elektronisk samhandling. De henter filer i Peppol og mottar EDI filer i sine systemer, som også gir de en umiddelbar gevinst kontra tidligere manuell håndtering.»

Automatisering gir enorm driftseffekt for Byggmakker som kjede. Logiq er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet, og vi opplever både rask service og kvalitet i leveransen.