Vipps eFaktura avvikles

Vipps har de siste årene tilbudt en tjeneste mot bedrifter og fakturautstedere under konseptnavnet «Vipps eFaktura»,