Milepæl for svensk elektronisk faktura

NEA eRegister er det svenske adresseregisteret for digital forretningskommunikasjon. Frem til nå har registeret kun vært tilgjengelig for VAN-operatørene.

Elektronisk tollregning i Sverige

Logiq har blitt godkjent som VAN-operatør for elektroniske tollregninger for det svenske Tullverket. Løsningen muliggjør automasjon av håndteringen av tollregninger for våre svenske kunder.