Vipps eFaktura avvikles

Vipps har de siste årene tilbudt en tjeneste mot bedrifter og fakturautstedere under konseptnavnet «Vipps eFaktura»,

Milepæl for svensk elektronisk faktura

NEA eRegister er det svenske adresseregisteret for digital forretningskommunikasjon. Frem til nå har registeret kun vært tilgjengelig for VAN-operatørene.

Elektronisk tollregning i Sverige

Logiq har blitt godkjent som VAN-operatør for elektroniske tollregninger for det svenske Tullverket. Løsningen muliggjør automasjon av håndteringen av tollregninger for våre svenske kunder.