FAQ

FAQ

EHF 3.0

Flere av våre kunder har ikke mulighet til selv å oppgradere til EHF 3.0 innen 1.april.

For de som sender EHF  2.0 har vi en løsning i forbindelse med denne overgangen til EHF 3.0.

Kontakt Logiq Servicedesk for et prisforslag på dette.

 

Category: EHF 3.0

Det er et krav at ALLE mottakere registreres med EHF 3.0 fra og med 01.04.2019. Dette utføres av Logiq.

Men merk at man kan motta både EHF 2 og 3.0 i hele 2019.

Category: EHF 3.0

Ja, her ligger CodeList for ISO 6523:

http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/ICD/

Category: EHF 3.0

Ja. I dag er dere da det vi i Logiq kaller en routingkunde. Det betyr at kunden mottar det dere sender. Hvis dere ønsker at Logiq skal konvertere filene deres til EHF 3.0, ta kontakt med Logiqs Servicedesk.

Category: EHF 3.0

Smartmail

Kunden har sannsynligvis prøvd å søke etter sider hvor fakturaen ligger i et søkeverktøy, som Bing eller lignende, i stedet for adressefeltet i en nettleser. På grunn av sikkerhet skal man ikke kunne bruke et søkeverktøy for å åpne fakturaene.

Lenken må åpnes i nettleserens adressefelt, og ikke i et søkeverktøy. Se eksempel nedenfor fra Firefox:

Les mer hvordan Smartmail fungerer.

Category: Smartmail

Load More