Open Peppol General Assembly 2022

Open Peppol General Assembly 2022

Publisert 22.11.2022, 17:17

I starten av november ble det årlige OpenPeppol General Assembly Meeting gjennomført med fysisk tilstedeværelse for første gang siden 2019.
Som vanlig ble møtet avholdt ved OpenPeppol sitt hovedkvarter i Brussels. Totalt 170 representanter fra Peppol-myndigheter, aksesspunkter, sluttbrukere og konsulentselskaper fra store deler av verden deltok.
Gjennom to dager ble det diskutert alt fra status og fremtidsutsikter for Peppol-nettverkets globale rekkevidde, til detaljerte spørsmål om formater og tekniske avklaringer.

Her følger noen høydepunkter fra møtet:

 

 

Markedsutvikling

Det er nå 18 land med en egen Peppol-myndighet

En Peppol-myndighet er et statlig organ som jobber med å fremme bruken av Peppol i sitt land og geografiske område. Peppol-myndigheten hjelper både aksesspunkter og sluttbrukere med peppol-relaterte spørsmål.

 

Peppol har medlemmer fra 41 land

Peppol er den vanlige måten å sende elektronisk faktura mellom bedrifter i Norge, Canada, Singapore og Australia. Mange land er tilsluttet Peppol-nettverket og flere følger etter. Der er nå mer enn 725 000 registrerte selskap i Peppol-nettverket.

 

 

Teknologisk utvikling

Logistics Community

Det er opprettet et nytt «domene» i Peppol som heter «Logistics Community». Dette kommer som et resultat av samarbeidet mellom BEAst og Offshore Norway for å standardisere og øke bruken av elektroniske logistikkmeldinger.

 

Advanced Ordering

Peppol vil lansere en ny dokumentflyt kalt «Advanced Ordering». Denne standarden tar utgangspunkt i eksisterende versjoner av ordre og ordrebekreftelser, men legger til muligheten for å endre og kansellere ordre (Order Change og Order Cancellation).

 

Nytt fakturaformat: Peppol International Invoice

Peppol fortsetter arbeidet med formatet Peppol International Invoice (PINT). PINT skal bli et globalt fakturaformat som kan benyttes i store deler av verden. Behovet for dette formatet kommer av at det nåværende Peppol BIS Billing-formatet er utviklet for det europeiske markedet og bygger på EU-krav.

 

OpenPeppol og EESPA

OpenPeppol har inngått et samarbeid med European e-Invoicing Service Provider Association (EESPA) om en felles modell for Continuous Transaction Control (CTC), en måte å oppnå transaksjonsbasert skatterapportering. CTC blir stadig vanligere i Europa og resten av verden. Frankrike har påbegynt implementasjonen av en «Proof-of-concept» basert på Peppol/EESPA-modellen.

 

Peppol

Lär mer om Peppol