Landkode mangler eller er feil

Publisert 01.02.2022, 14:24

Alle disse feilmeldingene gjelder landkode:

  • [BR-09]-The Seller postal address (BG-5) shall contain a Seller country code (BT-40).
  • [BR-11]-The Buyer postal address shall contain a Buyer country code (BT-55).
  • [BR-57]-Each Deliver to address (BG-15) shall contain a Deliver to country code
  • [BR-CL-14]-Country codes in an invoice MUST be coded using ISO code list 3166-1

Hva betyr dette

Feilmeldingene med disse kodene henviser til at landkoden som er angitt, mangler eller er feil. En landkode må angis i alle adressefelt og være angitt i henhold til ISO 3166-1 standarden