Fakturafinansiering med Logiq og BRAbank

Fakturafinansiering med Logiq og BRAbank

Publisert 23.06.2021, 13:10

LogiqPay Fakturasalg er en helautomatisert tjeneste for fakturafinansiering.

Gjennom tjenesten kan fakturautstedere motta oppgjør innen 24 timer i perioder hvor det er behov for bedre likviditet, basert på deres egne kriterier for hvilke fakturaer som ønskes finansiert.

Tjenesten er utviklet som et samarbeid mellom Logiq og BRAbank, hvor Logiq håndterer fakturaflyten og BRAbank overdrar fakturaene som ønskes finansiert. BRAbank tar raske beslutninger og gir hurtig svar på finansieringsønsket.

«Gjennom dette samarbeidet er fakturafinansiering fra BRAbank enkelt tilgjengelig direkte i ditt regnskapssystem,» sier Olav Telset, Salg- og produktsjef B2B i BRAbank.

«Vi er en bank tilpasset små og mellomstore bedrifter, og kan gjennom denne løsningen tilby profesjonell finansiering til bedrifter i hele Norge gjennom en enkel og digital løsning.»

Tjenesten tilbys alle kunder som distribuerer fakturaene sine gjennom Logiq, og det er raskt og enkelt å legge til fakturafinansiering som en tilleggsfunksjon. Basert på kundens egne preferanser vil fakturaer ved bruk av tjenesten automatisk kunne sendes til overdragelse av BRAbank, og kunden mottar oppgjør på konto allerede neste dag.

Troels Hansen, CEO i Logiq, sier:

«Vi er svært fornøyde med samarbeidet som er etablert med BRAbank. Ved å innlemme denne typen finansielle tjenester i vår plattform gir vi våre kunder større valgfrihet og muligheten til å vokse med raskt og enkelt tilgjengeliggjort kapital. Penger raskere på konto og spart tid på fakturaoppfølgingen er nok en fordel våre kunder nå kan dra nytte av»

 


Om BRAbank

BRAbank er en heldigital bank som ønsker å gjøre bankhverdagen enklere for sine kunder. Deres fokusprodukter er lån uten sikkerhet til privatpersoner i Norden, attraktive innskuddsprodukter, og fakturakjøp og lån til små og mellomstore bedrifter. De utvikler nye tjenester basert på moderne bankteknologi, og kommersialiserer sammen med partnere banebrytende produkter og tjenester.

 

Om Logiq

Logiq er det ledende nordiske digitale handelsnettverket for selskaper i transaksjonstunge verdikjeder. Selskapet tilbyr full støtte for digitalisering av order-to-cash og purchase-to-pay prosessene gjennom en trygg digital plattform for utveksling av handelsdokumenter. Selskapet har 65 medarbeidere på kontorer i Halden, Oslo og Stockholm, og leverer elektronisk dokumentutveksling for over 3000 kunder i Norden.