Logiq og Advenit om gode kundeforhold

Logiq og Advenit om gode kundeforhold

Publisert 12.06.2020, 11:16

Infoteam 2020 ble for første gang gjennomført digitalt, gitt de rådende omstendighetene.

Programmet omhandlet til stor del det som skjer når vi gjør store endringer i de verdiskapende prosessene. I forbindelse med dette er kompetanse på kjernefunksjonalitet sentralt, så de rollebaserte sporene tilbød en del slike foredrag.

Flere spor med interessante og gode foredrag, og med et spennende virtuelt miljø som også gjorde det mulig å presentere foredragene på samme tid. Slik kan man også høre foredragene igjen når det skulle passe en. Egne messestands med avatarer man kunne chatte med var også på plass – innovativt og fremtidsrettet!

 

Digitalisering av handelsmeldinger mot kunder og leverandører

Logiq ble bedt om å holde et innlegg sammen med vår samarbeidspartner Advenit, der vi kunne informere om deler av vår hverdag. Sammen med Advent har vi flere felles kundeforhold, med brukere av Infor M3.

Hvordan ser verden ut uten meldingsformidler og standarder og hva kan Logiq tilby for å effektivisere utvekslingen av handelsdokumenter, og eksempler på hvordan noen M3 kunder har gjort dette.

Det forhåndsinnspilte innlegget ble holdt av Roland Al Harbi fra Logiq og Morten Skoglunn fra Advenit. Se presentasjonen her:

 


Om Advenit

Advenit gir råd, skreddersyr og utvikler både enkle og komplekse løsninger ved bruk av OpenText Exstream, også kjent som StreamServe – Infor M3 – Output Management. Våre kunder benytter ulike ERP-løsninger, som f.eks. Infor M3, SAP, Oracle, IFS, Visma og Dynamics AX. Våre leveranser benyttes av kunder i ulike bransjer.

Om Infoteam

Infoteam er den norske brukerforeningen for brukere av Infors produkter med fokus på M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om Infors produkter og tjenester i den daglige virksomheten.