Med LOGIQ på DIFIs EHF-konferanse

Med LOGIQ på DIFIs EHF-konferanse

Publisert 30.04.2018, 10:43

Logiq stilte torsdag 26. april på årets EHF-konferanse og snakket med eksisterende og, forhåpentligvis, nye kunder om elektronisk samhandling.

Tjenesten Multikanal , en løsning som dekker behovet for fakturadistribusjonen i alle kanaler er alltid et aktuelt tema.

Digital samhandling i anskaffelsesprosessen

Dette er den årlige faglige møteplassen mellom offentlig og privat sektor for erfaringsutveksling og læring om digitalisering av offentlige anskaffelser. Hit kommen man for å bli oppdatert om nyheter og å møte kolleger i samme fagfelt.

Digitalisering er en forutsetning for en effektiv offentlig sektor og et konkurransedyktig næringsliv. Offentlig sektor bruker årlig mer enn 500 milliarder kroner på anskaffelser. Heldigitalisering av anskaffelsesprosessene vil gi gevinster i form av mer effektive kjøp og enklere prosesser, bedre kjøp og behovsdekning, samt mer lovmessige innkjøp.

Stor interesse

Det vi opplever at mange er opptatte av er å bruke elektronisk faktura og ordre for å få innsyn og analyse av kjøpsmønster.

Anette Østby fra Medius, Kristian Korsvik fra Egde Consulting, Renate Rykkje Thoresen fra Logiq, Espen fra Akershus Fylkeskommune og Karianne fra Rogaland Fylkeskommune.
Anette Østby fra Medius, Kristian Korsvik fra Egde Consulting, Renate Rykkje Thoresen fra Logiq, Espen fra Akershus Fylkeskommune og Karianne fra Rogaland Fylkeskommune.

Dette tilbyr Logiq i sine premiumtjenester, som Renate Rykkje Thoresen og Trine Skogsberg villig informerte om på standen.

Et tema som gikk igjen var «gevinst og gevinstrealisering», som det også ble holdt foredrag om.

Logiq med populær stand

I år, som i fjor, stiller Logiq med stand.

Våre konkurranser er alltid populære og byr opp til mange interessante samtaler med messens deltakere. På EHF-konferansen er det alltid flere av våre egne kunder vi treffer på og ekstra hyggelig å dele siste nytt om elektronisk samhandling.

Vinneren av førstepremien, en Apple Watch, var dessverre ikke tilstede og kunne motta den, men nedenfor ser dere vinneren av «trøstepremien», Jens Aaberge fra Norges Forskingsråd.

Logiqs Trine Skogsberg, Jens Aaberge fra Norges Forskningsråd, Renate Rykkje Thoresen fra Logiq og Anette Østby fra Medius.
Logiqs Trine Skogsberg, Jens Aaberge fra Norges Forskningsråd, Renate Rykkje Thoresen fra Logiq og Anette Østby fra Medius.

Logiq Multikanal

Dette er løsningen for deg som vil være trygg på at dine kunder mottar dine dokumenter hver gang. Logiq har utarbeidet tjenester som sjekker alle måter vi kan sende filene på. Filene kan sendes via PEPPOL, som mail eller via posten. Via Customer Portal får du oversikt over hvordan de er sendt.

Slik får du enklest mulig full kontroll over fakturaene dine.