Logiq med stand og innlegg på årets Infoteam

Logiq med stand og innlegg på årets Infoteam

Publisert 12.04.2018, 11:48

Temaet «Tilbake til fremtiden» har bakgrunn fra Infoteamdagene 2017 som handlet om digitalisering.

Logiqs foredrag ved Andreas Johansson var i tråd med dette, «Morgendagens digitale løsninger med fokus på utveksling av elektroniske handelsdokumenter.»

Dette ble holdt sammen en av Logiq viktigste kunder, Optimera AS, ved Livar Johansen.

Om Infoteam

Info-team er den norske brukerforeningen for brukere av Infor M3. Foreningen har eksistert i Norge siden 1986, og har som mål å være bindeledd mellom M3-brukerne og Infor og Infors partnere. Målet er å følge opp medlemmenes interesser, samt å spre kompetansen om M3 i den daglige virksomheten. For bedrifter med Infor M3 som forretningssystem representerer Info-team et nettverk man ikke kan unnvære.

En stor andel av Logiqs kunder benytter seg av ERP systemet M3, så det er en selvfølge for oss å stille stand og vise oss frem her.

 

Trine Skogsberg og Roland Al-Harbi stod på stand.
Trine Skogsberg og Roland Al-Harbi stod på stand.

Også på denne messen ble det avholdt en konkurranse.

Det er et naturlig samlepunkt og en kilde til samtaler ved standen.

Nå skulle det gjettes / telles / anslås / menes / vites hvor mange skruer det var i en bolle.

Den gjeve premien var en velfylt verktøykasse fra Optimera. Dette viste seg å være en premie som hang høyt for mange av deltakerne, så det var mange forslag til antallet.

Vinneren av verktøykasse, Knut Berglie fra Berggård Amundsen og Trine Skogsberg fra Logiq.
Knut Berglie fra Berggård Amundsen og Trine Skogsberg fra Logiq.

Den glade vinneren ble Knut Berglie fra Berggård Amundsen.

Vinneren skulle kåres på den høytidelige avslutningen på messen, men vi rakk akkurat å få tak i han da han var på vei ut, så det var en overrasket og glad vinner!

Så da er det bare å dra hjem og teste ut verktøyet!

Felles foredrag om vellykket samarbeid

Andreas Johansson, Logiq og Livar Johansen, Optimera.
Andreas Johansson, Logiq og Livar Johansen, Optimera.

Optimera var i aller høyeste grad en del av Infoteam på flere måter. Livar Johansen, IT sjef for system, holdt et godt foredrag sammen med Logiq Connects tjenesteeier, Andreas Johansson.

Det var et godt besøkt foredrag og interessant å høre fra begge sider av prosjektet.

Deres foredrag omhandlet Morgendagens digitale løsninger med fokus på utveksling av elektroniske handelsdokumenter.

Livar Johansen under foredraget.
Livar Johansen under foredraget.

Det kom tydelig frem at begge parter har ansett dette som et svært godt og vellykket prosjekt, grunnet i et godt og grundig samarbeid.

Optimera hadde en målsetning da de inngikk prosjektet med Logiq, «det skal aldri skje at kunder ikke får faktura».  Med det ønsket de også en ende-til-ende kontroll på fakturaflyten.

Andreas Johansson la frem noen suksesskriterier for et vellykket prosjekt, noe som samarbeidet mellom Optimera og Logiq tydelig har vært et bevis på.

  • Stor involvering av kunde og underleverandør
  • Dedikerte ressurser i prosjektorganisasjonen
  • Prosjektstyring
  • Samarbeid

 

Ett format ut, ett format inn

Resultatet av prosjektet har vært veldig vellykket og målsetningen,«det skal aldri skje at kunder ikke får faktura», er oppfylt. Optimera opplever at det skjer feil, men at de avdekkes raskt slik at ingen avvik oppstår.

Da første delprosjekt var over, og Logiq styrte all utgående trafikk, gikk prosjektet inn i neste fase. Nå skulle Logiq ta hånd om deres inngående dokumentflyt.

For Optimera gjelder prinsippet om ett format ut, ett format inn. Det er Logiq som tar seg av all konvertering mellom deres format og andre kunder og leverandørers formater, samt dialog med EDI-operatører mm. Dette har ført til at Optimera har fått mange nye kunder over på EDI og opplever det som veldig enkelt å etablere kommunikasjonen.

Det siste prosjektet de er i gang med nå er inngående ordre på EHF.

 

Med Logiq har de stålkontroll på dokumentflyten.